Landsmøte 2020 vel gjennomført

LM-delegasjon Møre og Romsdal 2020. Fra venstre Annika Brandal, Håvard Urkedal, Pål Farstad, Britt Giske Andersen, Frits Inge Godø, Frank Stenløs, Ragnhild Helseth og Kjell Johan Vatne, Foto:Oda Scheel

Venstre sitt landsmøte 2020 ble gjennomført på Gardermoen 26.-27.09.20 med 188 delegater og totalt 200 personer tilstede i landsmøtesalen, og med regjeringens retningslinjer for smittevern ivaretatt på beste måte. Møre og Romsdal Venstre stilte med 9 delegater. Lena Landsverk Sande ble valgt inn i landsstyret som direktevalgt medlem.

Hovedsaker på landsmøtet var behandling av nytt prinsipprogram og valg av ny ledelse med ledertrio, sentralstyre- og direktevalgte landsstyremedlemmer.

Valg
Lena Landsverk Sande fra Møre og Romsdal ble valgt inn i landsstyret som direktevalgt medlem sammen med blant andre Inger Noer fra Innlandet, Ola Elvestuen fra Oslo og Alfred Bjørlo fra Vestland.

Lena Landsverk Sande er ordfører i Vanylven, og leder Venstres ordførernettverk. Hun kjenner mulighetene og utfordringene i distriktene, hun er arbeidsom og klarttalende, og er en viktig premissleverandør i saker som Venstre skal jobbe med fremover.

Ledertrio
Guri Melby ble valgt som ny leder av Venstre etter Trine Skei Grande. Som 1.nestleder ble Sveinung Rotevatn valgt, og 2.nestleder Abid Raja. Stortingsvalget neste år venter på god Venstre-politikk både fra de tre i lederrollen i partiet og i deres roller som ministre i henholdsvis Kunnskapsdepartementet, Klima- og Miljødepartementet og Kulturdepartementet.

Politiske saker på landsmøtet
Landsstyret vedtok tre politiske uttalelser; «Grønn vekst ut av krisen», «Frihetsreform i videregående skole» og «Sirkulær omstilling».

I generell politisk debatt var to av våre delegater på talelista. Lena Landsverk Sande tok opp viktigheten av at Stadt skipstunnel nå realiseres. -Den er av største nasjonale viktighet for skipsfarten, sa Sande blant annet i sitt innlegg.

Fylkesleder Ragnhild Helseth brukte sin taletid til å fremme leverandørindustrien sin sentrale rolle i det grønne skiftet. -Mange har allerede funnet marked innenfor grønn omstilling samtidig som de har oppdrag innenfor olje- og gassnæringen. Denne omstillinga ser vi allerede på Nordvestlandet, sa Helseth.

Møre og Romsdal Venstre sine delegater var aktive på talerstolen i mange av sakene i prinsipprogrammet som var oppe til debatt.

I behandling av Prinsipprogrammet var det særlig knyttet spenning til spørsmålet om hvorvidt Venstre vil at Norge på sikt skal knytte nærmere bånd til EU. Mer enn førti delegater meldte seg til debatt om EU. Møre og Romsdal var på talerstolen med flere av våre delegater, der syn både for og mot EU ble luftet. Landsmøtet gjorde vedtak med et overveldende flertall i samsvar med innstillingen fra Prinsipprogramkomiteen som også var landsstyrets sin innstilling.

Vedtaket har følgende ordlyd:
-Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemming og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.

Venstres
Venstres ledertrio: Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Abid Raja

Vedtatt Prinsipprogram

Partileder Guri Melby sin tale til LM 2020

Politisk uttalelse: Grønn vekst ut av krisa

Politisk uttalelse: Frihetsreform i videregående skole

Uttalelse: Sirkulær omstilling