Landsmøte på Gardermoen

Lena Landsverk Sande, Foto: Oda Scheele

Sist helg var det landsmøte på Gardermoen, og Lena Landsverk Sande var med i Møre og Romsdal sin delegasjon. På landsmøtet var det val til leiartrio, sentralstyret og landsstyret som stod på agendaen, i tillegg til handsaming av Venstre sitt prinsipprogram.

Lena blei valt inn i landsstyret med fast plass, og vi ser fram til å ha Lena med her, eit viktig verv!

Her kan du også sjå innegget som Lena holdt i den generelle politiske debatten, med tema Stad Skipstunnel.

Sjå elles Møre og Romsdal Venstre sine saker frå landsmøtet.

Landsmøtehelga 2020 nærmer seg

-Stad skipstunnel må bli realisert

-Leverandørindustrien sentral i det grønne skiftet

Lena Landsverk Sande valgt inn i Venstres landsstyre

Landsmøte 2020 vel gjennomført