Åpent møte om karbonfangstanlegget på Norcem og feiring ?✌?

Foto: Tone Lind Jørgensen

Vi måtte bare feire litt! Venstregjengen med hjerte for Grenland og for kampen så mange har stått i! ? Med høye stettglass, friske bobler og jordbær på snei, skålte vi for paradigmeskiftet som skjer ved realiseringen av et CO2- fangstanlegg på Norcem! Og vi skålte for en fantastisk innsats av så mange, for å få Brevik ut av deponi- loopen. FOR en seier! ???????

Noen statlig plan kom aldri på tale etter at Venstre kom inn i regjering. Ola Elvestuen (V) understreket betydningen av lokallagenes rolle og samarbeid med omgivelsene, samspillet med det regionale laget og inn mot nasjonal politikk og forvaltning. Her har mange gjort en forskjell. Sammen. Og i samspill med innovatører, innbyggere og andre partier, klarte vi å jobbe for Grenlands interesser; og Sveinung Rotevatn (V) kunne kunngjøre at Brevik går ut av loopen som lokasjon for deponi. Gruvene er uegnet for samdrift for formålet. Toget som nå går handler om å minimere omfanget farlig uorganisk avfall; å få på plass relevant renseteknologi. Ola nevnte at her kan en vurdere virkemidler foreslått av ekspertutvalget, som f.eks. «konkurranse» blant ulike aktører for finansiering for å utvikle slik teknologi for sirkulær omstilling. Her kan mulighetene være flere; anbefalingen var å gripe fatt i ekspertutvalgets forslag og nå gå videre på dem.

I tillegg til målsetting om avfallsminimering og sirkulær omstilling, er også klimamålet om redusert CO2- utslipp sentral. Med St. Meld. 33 (2019- 2020) og lanseringen av Langskip, har Regjeringen tatt et valg mellom Norcem og Fortum Oslo Varme, hvor Norcem ble valgt. Karbonfangst som konsept har flere i Venstre jobbet med å løfte frem i en årrekke i Storting og i regjering. Det var derfor veldig gledelig å kunne konstatere bred politisk oppslutning nå om realiseringen av dette. Og igjen: Fantastisk at valget ble Norcem! ☺️ ?