Regionmøte for Venstrelaga i Hardanger/Voss 27. oktober i Granvin

Venstrekaffe, Foto: Kjersti I. Vevatne

Styret i Voss Venstre inviterer medlemmene i Voss Venstre, Kvam Venstre, Ulvik Venstre og Ullensvang Venstre til regionmøte tysdag 27. oktober kl. 18.00

Møtet vert halde i Kulturbanken (biblioteket) i Granvin sentrum

Smittevernsreglar vert overhaldne, og alle vert oppmoda til å vise omsyn.

Agenda for regionmøtet er:

  • Prøvenominasjon til stortingsvallista for Hordaland valkrins
  • Venstre sitt stortingsvalprogram 2021- 2025

Les førsteutkastet til program her.

Påmelding innan søndag 25. oktober direkte til lokallagsleiar i Voss Venstre [email protected]

Vel møtt!