Protokoll årsmøte 2020 Indre Østfold Venstre

Protokoll årsmøte Indre Østfold Venstre 2020

Tid: 09.01.2020 kl 18.00 – 21.00

Sted: Askim rådhus, møterom Solbergfoss – Adresse: Rådhusgata 22, Askim

Alle medlemmer ønskes velkommen. For å være stemmeberettiget må du ha betalt medlemskontigent for året 2019.

Til stede: Gisle Gudim, Ulf Kolstad, Johan Ekhaugen, Mirlinda Asani, Sølve Egeland, Kari Middelthon, Kjetil Andersen, Marta Lindås, Eirik Romstad, Ingunn Hensel.

 

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

Vedtak: Godkjent.

 

2. Valg av møteleder, referent og personer til å signere protokoll

Vedtak: Møteleder: Eirik Romstad. Referent: Ingunn Hensel. Signere protokoll: Mirlinda Asani og Ulf Kolstad

 

3. Generell politisk debatt

 

4. Årsmelding 2019 – fra styret, kommunestyregruppene og valgkamputvalget (vedlegg 1)

Vedtak: Årsmeldingen godkjent. Ettersendelse av tekniske tillegg innen 13.01.20.

 

5. Regnskap 2019 (vedlegg 2)

Kasserer Gisle Gudim fremla regnskap som er kontrollert og godkjent av revisorene. Negativt driftsresultat 2019: 49.902,99 kr.

Vedtak: Godkjent.

 

6. Budsjett 2020 (vedlegg 3)

15.000,- kr avsettes til Landsmøte, Viken Venstres årsmøte mv for møte/reiseaktivitet.

Vedtak: Godkjent.

 

7. Møteplan 2020 (vedlegg 4)

Vedtak: Godkjent.

 

8. Kontigent 2020

Vedtak: 50,- kr til lokallaget – uendret.

 

9. Politiske uttalelser fra årsmøtet

Politisk uttalelse: “Fra produksjonsstøtte til betaling for fellesgoder”. Du finner uttalelsen her.

Uttalelsen lages i en ny versjon med et enklere og tydeligere språk for bruk i lokalavisa, og oversendes til Viken Venstres årsmøte som forslag til uttalelse fra Viken Venstres årsmøte.

 

10. Valg:

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2020:

Leder: Eirik Romstad, velges for 1 år.

Styremedlem: Jenny Hensel, velges for 1 år

Styremedlem: Kjetil Andersen, velges for 2 år

Styremedlem: Ingunn Hensel, velges for 1 år

Styremedlem: Per Arvesen, velges for 2 år

Styremedlem: Synnøve W Ihlebekk, velges for 1 år

Styremedlem: Mirlinda Asani, velges for 2 år

Varamedlem: Rita Sletner, velges for 1 år

Varamedlem: John Altenborn, velges for 1 år

Vedtak: valgkomiteens innstilling vedtatt. Styret konstituerer nestleder, kasserer og sekretær selv.

 

Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet og andre aktuelle møter

Vedtak: Eirik Romstad, Ingunn Herstad Hensel, Kjetil Andersen og Mirlinda Asani.

Styret har fullmakt til oppnevning av vara ved behov.

 

Valg av VO-utvalg

Vedtak: styret gis fullmakt til oppnevning av VO-utvalg

 

Valg av revisor

Vedtak: Britt Fladmark Holta og Ulf T Kolstad.

 

Valg av valgkomite

Vedtak: Gjenvalg av samtlige – John Altenborn (leder), Marta Daltveit Lindås, Johan Ekhaugen og Børt Erik Vikheim.

 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å andre oppnevnelser etter behov gjennom året.

 

11. Innsendte forslag (ingen forslag)

 

12. Fullmakter for avvikling av de gamle lokallaga.

Vedtak: Styret gis alle nødvendige fullmakter for avvikling av de gamle lokallaga i Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Askim. Dette inkluderer organisasjonsnummer, kontoer og aktiva, bankboksleie og bankforbindelser. Alle midler overføres til Indre Østfold Venstre.