Ulovlig kameraovervåkning og personvern i Indre Østfold

Kameraovervåkning Høytorp Fort. Foto: Indre Østfold Venstre, Foto: Indre Østfold Venstre

Indre Østfold Venstre satte fokus på personvern og ulovlig montert kameraovervåkning på kommunens eiendom i kommunestyret 16.09.20 ved spørsmål til ordfører. Her våre spørsmål:

  1. Vil ordfører snarest sørge for at de ulovlige overvåkningskameraene montert ved innkjøringen til Høytorp fort demonteres?
  2. Kan ordfører skaffe en oversikt over andre potensielt ulovlig monterte overvåkningskamera i vår kommune – og da særskilt på kommunens eiendom?
Videokamera ved Høytorp Fort Foto: Indre Østfold Venstre

Venstre er opptatt av personvern og rettene til et privatliv. Vi har tidligere løftet saker om ulovlig kameraovervåkning i Indre Østfold, blant annet ved Mysen skole. Det ser ikke helt ut som budskapet vårt har nådd fullstendig igjennom i den nye kommunen.

Kameraovervåkning av det offentlige rom der privatpersoner oppholder seg for rekreasjon på sin fritid er spesielt lite lovlig. Overvåkningskameraene montert ved inngangsporten til Høytorp Fort i Mysen er et av kommunens mest benyttede rekreasjonsområder. Venstre ønsker installasjonen fjernet umiddelbart.

Venstre er bekymret for at kameraovervåking blir brukt som erstatning for god utforming av trygge belyste byrom, som erstatning for trygge menneskers tilstedeværelse der man burde ha benytte dette (feks lærere i en skolegård, vektere ved utesteder og politi i gatene).

Her er hva Datatilsynet sier om disse tingene: Lenke til Datatilsynets sider om kameraovervåkning

I kommunestyret fikk Venstre et grundig svar fra ordfører. Kameraovervåkning i kommunen var kartlagt. 91 kamera overvåker kommunale eiendommer. De ulovlige kameraene montert ved Høytorp Fort er fjernet. Prosedyrer, lovlighet og skilting for øvrig kameraovervåking er utført.

 

Her er lokalavisas omtale av saken:

Artikkel Smaalenenes Avis 13.09.20

Artikkel Smaalenenes Avis 20.09.20