Dugnad for renere hav!

Årets TV-aksjon bekjemper plast i havet! Kampen mot plasten i havet er en kamp også for Venstre, skriver gruppeleder Camilla Fors og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i Harstad Tidende!
Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar. Derfor er det viktig at vi sammen bidrar til å ta vare på naturen og havet. Støtt årets TV-aksjon, så bidrar vi til å redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Årets TV-aksjon bekjemper plast i havet. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv er målet å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.

Kampen mot plasten i havet er en kamp også for Venstre. I statsbudsjettet for 2021 har vi fått på plass en rekke tiltak som bidrar til renere hav og strender, bedre luft og mer og bedre kunnskap om miljøet vårt. Til sammen foreslår regjeringen å bruke hele 2,3 mrd. kroner til å ta vare på norsk natur i 2021.

Tusenvis av frivillige har gjennom «Strandryddedagen» i hele Norge og Harstad ryddet sine lokale strender både langs kysten og i innlandet. I 2019 ble over 2000 tonn søppel fjernet fra norske strender. Mesteparten av dette er plast. Denne dugnaden er utrolig viktig!

Vi må i hovedsak gjøre tre ting for å hindre at plast spres i naturen. For det første må vi stanse unødvendig bruk av plast, og for det andre må vi stanse tilførselen av ny plast i havet, som jo er det viktigste. For det tredje må vi rydde i plastforsøplingen slik at plasten ikke brytes ned til mikroplast, og for å hindre skader på naturen.

Strandryddere har ryddet en kystlinje som tilsvarer avstanden mellom Oslo og Bergen og tilbake igjen. Ifølge Strandryddedagens rapport består avfallet av en rekke plastgjenstander, der plastbiter, tau, drikkeflasker, Q-tips, isopor, strips og korker er gjengangere.

Norge har jobbet hardt for å få på plass en nullvisjon for plast i havet. Den ble vedtatt i FNs miljøforsamling i 2017. Plast er ikke bare et lokalt problem, det er et globalt problem, og vi må løse det gjennom internasjonalt samarbeid. Norge har en internasjonal lederrolle i kampen mot plast i havet. Nå er målet å få på plass en internasjonal handlingsplan mot marin plastforsøpling og internasjonalt regelverk for behandling av plastavfall. Det er avgjørende at vi på internasjonalt nivå får på plass avtaler som forplikter mange land.

Men minst like viktig er det lokale engasjementet. Derfor er det grunn til å takke TV-aksjonen NRK, WWF Verdens naturfond og tusenvis av strandryddere for innsatsen.