Venstre er kulturpartiet! Kulturministeren med ny støtte til kulturen,idretten og frivilligheten

Fra mars fram til i dag er det bevilget milliarder av kroner frivillige organisasjoner, idretten og kultursektoren på grunn av koronasituasjonen. Dette er folk, arrangementer og organisasjoner som har hatt et betydelig inntektsbortfall.

– Det har vært behov for mange og sterke tiltak rettet mot sektoren. Idrett, kultur og frivillighet. Vi er dypt imponert over innsatsen som legges ned. Vi står fortsatt midt oppe i en krise, og det er ingen som kan si sikkert hvor lenge den vil vare eller hva som blir resultatene av den. Men med et kulturliv, en idrettsbevegelse og en frivillighet som viser slik styrke, og med en regjering som stiller opp, leverer og tilpasser, står vi bedre rustet enn noen andre til å komme gjennom krisen på beste mulige måte, sier Venstres nestleder og kulturminister Abid Q. Raja.

– Vi dreier nå støtten fra kompensasjon for avlyste arrangementer til stimulering for avholdte arrangementer. Det skal lønne seg å faktisk avholde arrangementer, sier Raja.

– Fordeling av 130 mill. kroner (av 900 mill.) til stimulering av kultursektoren gjennom etablerte ordninger (bl.a. Norsk filminstitutt og Norsk kulturfond).

Kompensasjonsordning for frivillighets og idrettssektoren. For å gi sektoren forutsigbarhet og mulighet til å opprettholde aktivitet, er det bevilget 1 milliard kroner til å forlenge ordningen fram til og med 31. desember 2020.

https://www.kulturradet.no/korona