NM i ansvarsfraskrivelse

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Ordfører Ida Pinnerød sikter mot NM-gull i ansvarsfraskrivelse når hun legger skylden for Bodøs alvorlige økonomiske situasjon på de som styrer landet, etter selv å ha styrt kommunen siden 2015.

Arbeiderpartiet er nå ute i alle lokale kanaler med historien om en regjering som over år har sulteforet kommunene. Dette er, med all respekt, reinspikka propaganda. Faktum er at kommunens inntekter de siste fem årene har vært solide. Økt skatteinngang, i tillegg til en høy eiendomsskatt, har gjort det mulig å øke driften i kommunen til et slikt nivå at det ikke lenger bærekraftig.

Faktum er at Bodø kommune har et høyere kostnadsnivå enn andre det er naturlig å sammenligne seg med. Behovskorrigerte netto driftsutgifter i 2019 i Bodø var 62 006 kroner per innbygger. Gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen (sammenlignbare kommuner) var 55 366 kroner per innbygger. Vi har høyere kostnader på administrasjon, barnevern, brann, skole, helse, kirke, kultur, landbruk, plan- og byggesak, pleie og omsorg, samferdsel og sosial. Ja, faktisk på alle områder av kommunal drift -bortsett fra barnehage, bolig og næring. Til sammen utgjør dette 324 millioner kroner i høyere kostnadsnivå enn gjennomsnittet. Og dette har vi klart å rigge på egen hånd, helt uten innblanding fra regjeringen.

Advarslene om manglende bærekraft i økonomien har vært mange, fra både Rådmann og opposisjon. Likevel har flertallspartiene valgt å øke driftsutgiftene enda litt til, for hvert år. De har budsjettert med økte inntekter, fra ønskede besparelser som redusert sykefravær og vikarbruk, kvotekraft og digitalisering – inntekter som har uteblitt. Ikke fordi noen andre har stukket kjepper i hjulene, men fordi dette ikke har blitt fulgt opp, annet enn når budsjettet skulle regnes hjem.

Investeringene er skyhøye og går i sin tur ut over driftsbudsjettet. Finansene er svake, og varsellampene blinker. Det er på høy tid at alvoret går opp for de som sitter med ansvaret. Og det er på tide å ta ansvar.

Når kutt først skal gjennomføres, begynner flertallspartiene i feil ende. I vår ble det gjennomført store kutt i skolene. I samme møte bevilget flertallspartiene millionbeløp til nye tiltak. Kunstmuseum på Kjerringøy, sommeraktiviteter og nye stillinger ble prioritert foran det kanskje viktigste vi gjør som kommune; å sikre barna våre nok lærere i skolen.

Venstre mener vi som kommune skal være bedre enn andre kommuner på utvalgte områder. Vi kan for eksempel prioritere skole, dersom vi ønsker det. Men vi kan ikke bruke mer penger enn vi har å rutte med på alle områder. Og det er nettopp det Arbeiderpartiet har gjort siden de tok makta i 2015. Som lokallagslederen velvillig skryter av i disse dager: «Det er klart kommunen bruker penger! Det skulle da ellers bare mangle». Til det sier vi: Det skulle da også bare mangle at dere tar ansvar for egen økonomistyring. Det er det dere er valgt inn i Bodø bystyre for å gjøre.

Ida Gudding Johnsen, gruppeleder Bodø Venstre.

Andre innlegg på tema:

Regjeringens politikk vil gi alvorlige kutt i velferden!
av Ordfører Ida Pinnerød (AP) m.fl.
Pinnerød må ta ansvar for egne valg og prioriterner.
av Lars Vestnes, Gruppeleder Bodø Høyre m.fl.
Om å skylde på andre
Av Jørgen Thommesen Fjørtoft, tidligere Bystyrerepresentant (H),
Klart vi bruker penger!
av Ann-Kristin Moldjord, leder Bodø Arbeiderpart