Politisk verksted med førsteutkast Stortingsvalgprogram på LPN

LPN ognominasjonsmøte i Møre og Romsdal Venstre , samlet i Bjørnsonsalen i Molde 24.10., Foto: MRVenstre

Politisk verksted ble arrangert i forbindelse med nominasjonsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 24. og 25.oktober. I alt 57 Venstremedlemmer deltok i helgas samling på lokalpolitisk nettverk LPN og nominasjonsmøte.

Førsteutkast presentert i plenum
Lørdag ble Stortingsvalgprogrammet presentert av fylkesleder Ragnhild Helseth. Hun sitter som medlem i programkomiteen i Venstre og har vært med å arbeide frem teksten som nå foreligger.

Det ble gitt innledning om prosess, begrunnelse for formen programmet har fått og en introduksjon til innhold i de enkelte kapitlene.

Engasjerte deltakere ga innspill i diskusjon som ble holdt i plenum etter gjennomgangen. Noen savnet at ikke dissenser var lagt fram til førsteutkastet. Andre syntes at programkomiteen hadde vurdert riktig.

Det å legge frem en tekst uten dissenser var nettopp for å få en aktiv diskusjon om hele teksten, sa Helseth. Erfaringene fra høring prinsipprogram var at diskusjonene kun tok tak i dissensene, og resten av teksten ble lite debattert. Andreutkastet vil presentere eventuelle dissenser i programkomiteen.

Politisk verksted på søndag
Søndag formiddag var satt av til politisk verksted der deltakerne delte seg inn i grupper for hvert kapittel i Stortingsvalgprogrammet. Seansen ble ledet av Sandra Yeomans fra VHO. Innspill til programkomiteen ble så presentert i plenum. Forslagene ble gruppene bedt om å sende inn direkte via den digitale løsninga på venstre.no og videresende svarepost til Ragnhild. Sandra Yeomans gjorde også notater til hjelp for fylkesstyret som selv skal sende inn sine endringsforslag. Vi vil da kunne se til innspillene som kom på LPN. Frist for å sende inn endringsforslag er 15.november.

Medlemmene oppfordres til ytterligere å diskutere programutkast i sine lokallag og sende inn eventuelle flere endringsforslag.

Andreutkastet vil bli lagt fram for medlemmene i desember. Deretter legges endelig forslag til stortingsvalgprogram frem i fylkesårsmøtene som forberedelse til vedtak på Landsmøtet i april 2021.

Fylkesårsmøtet 2021 i Møre og Romsdal Venstre er planlagt 6.-7.februar og lagt til Ulsteinvik.