Medlemsmøte 5. november

Vågsfjordens Perle, Foto: Kristoffer Høiseth Nystad
Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad kommer til Harstad torsdag. 5 november. Han sitter i programkomiteen til Venstre, og vil gå gjennom utkastet som ble lagt fram tidligere i år. Her vil det være mulighet for å diskutere momenter som delegatene til LPN 6.-8. november kan ta med seg dit. Lokallaget kan også fritt sende inn egne forslag til det videre programarbeidet.
Møtet blir i kantina på Harstad Rådhus, kl. 19.00. Velkommen til alle medlemmer og sympatisører av Venstre!
OBS: Vi tar smittevern på høyeste alvor. Det blir faste plasser, en meter avstand og sprit på alle.
Vi fører også liste over hvem som deltar