Guri Melbys tale til landsstyret

Guri Melby tale til Venstres landsstyre
Guri Melby holdt lørdag 31. oktober sin første tale som leder i Venstre til Venstres landsstyre. Møte ble avholdt digitalt., Foto: Bella Engh / Venstre

Guri Melby holdt lørdag 31. oktober tale til Venstres landsstyre. Her kan du lese og se video av talen.


Kjære landsstyre,

Vi er inne i en svært krevende tid. Tidligere denne uka kom regjeringen med nye innstrammingstiltak. Pandemien har store konsekvenser for enkeltmennesker, for næringslivet og for måten samfunnet vårt fungerer.

Over hele Europa ser vi nye nedstenginger, nye restriksjoner på folks bevegelsesfrihet og nye inngrep i muligheten til å være sammen med de man er glad i, til å reise dit man ønsker, til å feire små og store begivenheter i livet eller å ta en øl med gode kolleger etter at arbeidsuka er over. De fleste av oss lever greit med å miste noen lønningspilser. Men det er verre å ikke kunne klemme besteforeldre i risikogruppa eller samle hele storfamilien eller venneflokken.

I Norge har vi fortsatt kontroll på smitteutviklingen, men det er en kontroll som har kommet til en kostnad. Mange opplever økonomisk usikkerhet, og så godt som alle har måtte avlyse planer vi har gledet oss til og sett mindre til menneskene i livene våre enn vi skulle ønske. Tiltakene i Norge er mindre strenge enn i mange andre land, fordi vi har bedre kontroll på smitten. Men det er en kontroll vi raskt kan miste om vi ikke fortsetter med tiltak for å begrense folks kontakt med hverandre. Selv om det gjør vondt for oss alle.

For meg og for resten av Venstres folk i regjeringen og på Stortinget, er det to ting som har vært viktigere enn alt annet: Det er å sørge for at barn fortsatt kan gå på skolen og i barnehagen, leke med venner og få utvikle seg som barn. Og det er å sørge for at bedrifter, særlig de minste, får kompensert en del av de tapene de lider som følge av smittevernsarbeidet alle må gjøre. De gjelder også alle kulturarbeidere.

Pandemien krever ekstra innsats og ekstra penger. Lærerne har gjort en fantastisk innsats under koronakrisen. Men å ha mindre grupper med barn for å følge smittevernveilederen, det koster penger. Å sette inn vikar fordi en lærer er borte på grunn av forkjølelse, koster. Overtid koster. Ekstra renhold, såpe og antibac sto ikke i skolens budsjetter da de ble laget for 2020.
Denne uken bevilget regjeringen derfor mange milliarder ekstra til kommunene for å kompensere for koronautgifter.

Vi gir også en ekstra milliard for å sikre at disse koronapengene når helt fram til barnehager og skoler. Jeg har en oppfordring til alle Venstres lokalpolitikere: Sørg for at kommunen og fylkeskommunen din prioriterer barn og unges utdanning!

Penger og gjennomslag for skoler, klima og småbedrifter i budsjettet kommer fordi vi jobber knallhardt for det i regjering.

Jeg vet ikke med dere, men jeg begynner å glede meg skikkelig til valgkamp nå. Det er lenge siden sist Venstre kunne gå til valg med så mange politiske seire å være stolte av og så mange profiler til å vise frem den stoltheten.

Klima

For vi skal virkelig være stolte av det vi har fått til. Det viktigste av alt, som vi skal snakke om hver eneste gangen vi får sjansen, er at utslippene i Norge har gått ned alle de årene vi har sittet i regjering. Vi har snudd en trend som har gått i gal retning så lenge i hvert fall jeg kan huske. Nå ligger vi an til å nå et klimamål for første gang i Norgeshistorien.

Det hadde ikke skjedd uten Venstre.

Hvis ikke Venstre hadde kjempet for å gjøre elbiler til det selvsagte valget for godt over halvparten av de som har kjøpt seg en ny bil i år, så ville utslippene fra alle de som kjører barna sine til barnehagen, pendler til jobben eller besøker slekt og venner i andre deler av landet vært på vei opp. I stedet går de ned.

Hvis ikke Venstre hadde kjempet for å utvikle kollektivtilbudet vårt så det blir et selvsagt valg på både korte og lange turer, så ville veiene våre vært mye mer trafikkerte og utslippene ville ha gått opp. I stedet går de ned.

Det betyr noe i hverdagen til folk at de sparer tid og penger og samtidig får mulighet til å samvittighet for å velge miljøvennlig transport. Og det hadde ikke skjedd uten Venstre.

Men selv om utslippene våre nå går ned, så er vi ikke i mål. Selv om til og med MDG måtte innrømme at statsbudsjettet er tidenes klimabudsjett, så kan vi ikke slå oss til ro med det.

Akkurat nå jobber Sveinung og klima- og miljødepartementet knallhardt med å gjøre ferdig klimaplanen som skal sørge for at vi når klimamålet for 2030. Uten å røpe for mye kan jeg avsløre at det kommer til å være mye i den planen som både Senterpartiet og Fremskrittspartiet sikkert vil være kritiske til.

Det kommer til å bli en stor debatt, og det blir en gyllen anledning til å vise frem hvor viktig det er at Venstre skal fortsette i regjering etter 2021.

Klimaplanen til Sveinung kommer til å bli en av de viktigste valgkampsakene til Venstre, og den kommer til å vise at det er uendelig stor forskjell på en regjering med Venstre i klimadepartementet og en regjering der Ap eller i verste fall Senterpartiet ender opp med ansvaret for å kutte utslippene våre.

For som Sveinung skrev i flere aviser denne uken: Det beste for miljøet er om regjeringen blir gjenvalgt. Men hva bygger han den konklusjonen på? Jo, denne uken har vi også fått en avsløring fra NRK om hvor langt den rødgrønne regjeringen og Senterpartiets nestleder, daværende olje- og energiminister, Ola Borten Moe, var villig til å strekke seg for å åpne nye oljefelt i Norge.

I 2013 fikk nemlig Olje- og energidepartementet en rapport fra Oljedirektoratet om at oljefeltene i Barentshavet sør-øst sannsynligvis ikke ville være lønnsomme. Hva gjorde de da? De gjorde ikke det enhver regjering er forpliktet til, nemlig å opplyse Stortinget om alle forhold ved saken slik at de folkevalgte kunne ta en best mulig beslutning. Nei, departementet ga i stedet beskjed til direktoratet om at de måtte skrive om rapporten, og sørge for at prosjektene de ville tillate ble stilt i et best mulig lys.

Borten Moe sier nå at Stortinget fikk all relevant informasjon. To år senere startet han sitt eget oljeselskap. SV, som også satt i den rødgrønne regjeringen, sier de ikke visste noe som helst og vil åpne kontrollsak. Saken skremmer ikke SV fra å foretrekke Sp som regjeringspartner igjen, men det må åpenbart bli en kontrollsak. Vi kan ikke ha det sånn at et departement bestemmer seg for hva de vil konkludere med i en sak, også holder tilbake informasjon som peker i motsatt retning for Stortinget som skal ta beslutningen.

Skole

Vi skal også være stolte av det vi har gjort for barn som vokser opp i Norge i dag. Med Venstre i regjering har 40 000 lærere fått videreutdanning, og blitt bedre lærere som gir elever over hele landet mer kunnskap, mer frihet og større muligheter i livet.

Med Venstre som en del av det flertallet som har vedtatt statsbudsjettene våre de siste sju årene har 34000 barn i familier med lave inntekter fått plass i barnehage. Det er det viktigste vi kan gjøre for å utjevne sosiale forskjeller og skape et samfunn med muligheter for alle.

Det hadde ikke skjedd uten Venstre.

Det betyr noe i hverdagen til foreldre over hele landet, at de vet at barna deres har gode lærere som klarer å gi hver eneste elev den kunnskapen, den omsorgen og den tilpasningen de trenger for å skape seg et godt liv. Og det betyr noe i hverdagen til ungene at de hver dag får gå på en skole som ser dem som individer, og som stiller opp for de barna som har det vanskelig hjemme.

Mange deler av satsingen vi har gjennomført har blitt sterkt kritisert av Ap og SV. Men resultatene taler for seg selv. Vi har langt flere kvalifiserte lærere i norsk skole enn vi hadde for åtte år siden, og stadig flere søker seg til og fullfører lærerutdanningen. Stadig flere vil ta den viktigste jobben vi har i samfunnet vårt og bli lærere. Det er noe å være stolt av.

Nå jobber jeg og kunnskapsdepartementet med en stor reform for videregående skole.

For vi har noen utfordringer som vi må løse for å gi de som er ungdom i dag større frihet og flere muligheter når de blir voksne. Frafallet i videregående er for høyt, og systemet er ikke fleksibelt nok til at alle får utnyttet det potensialet de har. Det er for mange som går ut av ungdomskolen uten å være forberedt på det som møter dem på videregående skole, og det er for mange som går ut av videregående skole uten å være godt nok forberedt på det som møter dem når de blir studenter eller skal ut i yrkeslivet.

Vi har greid å øke andelen som fullfører fra 70-78% ila de siste åra. Innen 2030 må vi opp på 90%!

Det er den største utfordringen jeg som kunnskapsminister vil bidra til å løse.

Vi kommer til å ha et spesielt fokus på yrkesfag, for i dag har vi en fagopplæring som verken dekker elevenes eller arbeidslivets behov godt nok. Yrkesopplæringen har det største frafallet, og det er flest gutter som dropper ut. Kun 41 pst av de som begynner på yrkesfag har tatt fagbrev 6 år etter oppstart. Det er en trend vi må snu, og det haster.

Den reformen kommer også til å bli en viktig valgkampsak for Venstre. Det er ingen regjering i nyere tid som har gjort så mye for å heve kvaliteten i norsk skole som den regjeringen vi har nå. Vi har stilt krav til de som jobber i skolen og til de som utdanner seg til å bli lærere, men vi har samtidig gitt dem frihet og tillit til å gjøre jobben sin på den måten som er best for de elevene de møter i klasserommene. Men vi er alltid på jakt etter måter å gjøre skolehverdagen enda bedre for elevene.

Fram til valget skal vi vise alle skoleansatte og foreldre i landet hvor stor forskjell det er på en regjering med Venstre i kunnskapsdepartementet og en regjering med venstresiden.

For er det noe som er usikkert i norsk politikk, så er det hva venstresiden egentlig mener om skolepolitikken, både hver for seg og ikke minst samlet. Ap har i kjent stil vært for og mot nesten alt regjeringen har sagt, gjort og ment. De er for og mot at lærerutdanningen har blitt en mastergrad, for og mot å detaljstyre timeplanene med obligatoriske daglige gymtimer, for og mot å stille krav om kompetanse til lærerne, for og mot nasjonale prøver. Alle som er opptatt av at alle barn skal få en god skoletid bør savne det gamle skolepartiet Ap.

Etter valget neste år kan Senterpartiet være det største partiet på venstresiden. Men hva mener de egentlig om skolen vår? Jeg tror aldri jeg har hørt Trygve Slagsvold Vedum snakke om skolepolitikk. Jeg vet at partiet hans er mot å stille krav til lærere, de er mot fritt skolevalg og fleksibel skolestart. De er også mot å finne ut om elevene faktisk lærer det de trenger for å lykkes.

Men er Senterpartiet egentlig for noe i skolepolitikken? De er i hvert fall ikke opptatt av å snakke om det. Da Vedum presenterte prosjektet sitt som statsministerkandidat i Dagbladet i går, så nevnte han ikke skole, barnehage eller høyere utdanning med ett eneste ord. Ikke et ord om hvordan barna våre har det på skolen, eller hvordan Sp vil få flere til å fullføre videregående. Hva mener du om norsk skole, Vedum? Å la Senterpartiet styre skole-Norge ville blitt et kjempeeksperiment. Det er vanskelig å tro at han vil prioritere skole særlig høyt, med en rekke andre kostbare valgløfter Sp åpenbart mener er viktigere. Det er i seg selv en veldig god grunn til å kjempe for at regjeringen vår skal få fire nye år til å gjøre norsk skole enda bedre.

Kjære landsstyre,

Guri Melby taler til venstres landsstyre
Guri Melby talte til landsstyret digitalt via video

Jeg vil gjerne bruke denne anledningen til å si hjertelig velkommen til alle dere som er nye. Det er ganske mange denne gangen. Tusen takk for at dere har sagt ja til å ta på dere verv i Venstre.

Det kommer til å ta mye av tiden deres fremover, det blir mye helgearbeid og mange kvelder som går med. Men jeg skal love dere at det også kommer til å bli veldig gøy. Vi har en stor jobb foran oss, og vi må gjøre den jobben som et lag.

Vi er et lag som kjemper hver dag for å skape et bedre Norge, og for å gi frihet og muligheter til alle som bor her. Vi er et lag som spiller hverandre gode. Vi er et lag som viser i praksis at vi tror på verdien av et sterkt fellesskap der alle får være seg selv, men samtidig trekker i samme retning for å skape en bedre fremtid over hele landet.

Vi skal gå til valg som et lag. Et lag som smiler til velgerne, men også lytter til deres bekymringer og som samarbeider med andre for å løse de utfordringene folk opplever i hverdagen. Et lag som ikke er redde for å bli kritisert at motstanderne våre, fordi vi har resultater å vise til og alltid baserer politikken vår på kunnskap.

Og det vil jeg vi skal huske, alle vi som har bestemt oss for at vi vil være stortingskandidater for Venstre og er kanskje er litt spente på hvordan nominasjonsmøtet skal gå, og alle dere som allerede er valgt av fylkene deres til å be om folks tillit til å representere dem på Stortinget fra neste høst: Det er noe å være stolt av.

Du skal være stolt av at du vil være med på å skape et bedre samfunn gjennom politisk arbeid. Du skal være stolt av å kjempe for en liberal politikk i store og små saker. Du skal være stolt av å tilhøre et parti som kutter utslipp, satser på skolen og skaper nye arbeidsplasser i hele landet. Og du skal være stolt av deg selv for at du er villig til å gjøre den jobben som kreves for å oppnå resultater.

Å stille til valg, å representere folk gjennom politiske verv, å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn eller i ditt land, det er noe av det viktigste du kan gjøre for å skape en bedre fremtid med frihet og muligheter for alle. Det krever mye av oss som gjør det. Men vi blir sterkere av å gjøre det sammen. Og i Venstre gjør vi ting sammen, som et lag som kjemper for det vi tror på og har det gøy mens vi gjør det.

Takk for meg.