Fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre klar for valgkamp!

Stortingsvalgkampen er i gang, og organisasjonen til Møre og Romsdal Venstre legger i disse dager tilrette for en aktiv valgkamp sammen med våre valgte kandidater og medlemmene våre.

Sittende styre ble valgt på årsmøtet 2020, men travle dager gjorde at vi ikke fikk tatt fellesbilde i februar. Etter det ble digitale plattformer møteplassen hele våren og høsten for en stor del, inntil vi var samlet til Lokalpoitisk nettverk 24.og 25.oktober. Da benyttet vi sjansen til å la oss fotografere.

Det er mange oppgaver forbundet med å drive en organisasjon. Fylkesstyret skal både sørge for at formelle møter avholdes, og ikke minst planlegges. Økonomisk drift følger strenge lover og regler som skal rapporteres korrekt , budsjetter settes opp og regnskap avlegges.

Kontakten med lokallagene er helt sentral, likeså kontakten med Venstres hovedorganisasjon VHO. Politikk er stikkordet for vår virksomhet. Kontakten med politikere i Fylkesting, kommunestyrer og på Stortinget er helt avgjørende. Her har fylkesstyret en rolle både gjennom kommunikasjon medlemmer i mellom og mellom medlemmer og folkevalgte, og ved at fylkesleder og nestleder er medlem av Venstres landsstyre.

Stortingsvalgkampen er nå igang. Møre og Romsdal Venstre har valgt sine kandidater på stortingsvalglista 2021-2025. I tida fremover er styret sin oppgave å legge til rette for en god valgkamp. Vi trenger alle Venstremedlemmer sin drahjelp, entusiasme i omtale av politikk og kandidater, og all dugnad og praktisk hjelp som Venstrefolk alltid viser.

Og vi trenger flere medlemmer! Hør med en god venn eller en i familien eller en kollega eller en du kommer i samtale med på butikken om saker som rører seg i samfunnet og spør om ikke medlemskap i Venstre kunne være noe.

Vi ser fram til valgkampen og ønsker hverandre lykke til!

Hilsen
Ragnhild
Fylkesleder
Møre og Romsdal Venstre