Vi må ta oss tid!

Meløy Venstre

Kommune direktøren i Meløy la fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan 30.10.20 I dette budsjettet er det foreslått kutt som rammer de som har størst behov for å skånes, nemlig barn og eldre.

Regjeringen gir Meløy en tiltakspakke på 6 millioner kroner i frie midler.

Kunnskaps og integreringsminister Guri Melby sier «Pakken tar særlig hensyn til at kommuner og fylker får ekstra midler til å prioritere skoler, barnehager og sårbare barn.» Hun har en beskjed til kommunene.

«Ikke hold igjen! Bruk penger på skolene.»

Meløy Venstre mener pakken bør bidra til å stanse foreslåtte endringer i skolestrukturen i Meløy. Vi kan ta oss tid til å foreta en grundig vurdering og utredning av alle kuttene som er foreslått. Vi ønsker ikke å forhaster oss slik at vi tar valg som er uopprettelige og fører til merkostnader i fremtiden.

Vi må snu alle steiner og se på hvordan vi kan trekke ned kostnadene på drift. Vi har politiske virkemidler som ikke er tatt i bruk her i Meløy. Dette er noe vi alle må tenke på i tiden fremover. Kun sammen kan vi få et sterkt Meløy som er økonomisk rustet for fremtiden.