Overfylte skolebusser utgjør en stor risiko for smittevernet

foto: Elisabeth Tønnesen / Kolumbus

Koronasituasjonen og økende smittetrykk blir vanskelig å kontrollere på overfylte skolebusser og andre kollektivreiser. Det har blitt uttrykt bekymring over stengte skoler, og nettopp derfor er det veldig viktig at man klarer å redusere smitterisiko mest mulig, noe som blir vanskelig på stappfulle busser.

Uttalelse vedtatt på Viken Venstres hovedstyremøte 17. november 2020

Det er ikke alle som bruker munnbind, selv om det er påbud om det.

I følge NHI og WebMD viser det seg at munnbind kan ha en viss effekt for å begrense smitte, men den er begrenset. Det viktigste er å holde avstand, noe som blir svært vanskelig på overfylte busser. Smittesporing blir også utfordrende, fordi det ikke er noen registrering av bussreisende. Vi frykter at vi fort kan komme i en situasjon der en koronasmittet person på bussen kan smitte mange andre, som jo skjedde på denne bussreisen.

Veldig mange skoleelever på videregående skole er avhengige av skoleskyss for å komme seg til og fra skolen. Noen videregående skoler ligger “langt fra allfarvei” og langs farlig skolevei, der den eneste muligheten for å komme seg til og fra skolen er å bli kjørt. Da bør første bud være å sikre skoleelevene forsvarlig transport, noe som poengteres i Udirs regelverkstolkning om retten til skoleskyss under punkt 5.

Ruter anbefaler i sine reiseråd at folk ikke reiser med kollektivtransport med mindre man må. Det står videre at det anbefales at man unngår å reise når mange skal reise samme vei, og at man prøver å ta en buss tidligere eller senere. I praksis viser det seg at det er såpass mange reisende til enkelte skoler, at det også er trengsel på flere ganger både tidligere og senere enn de mest aktuelle avgangene. Det er ikke uvanlig at elever har måttet vente inntil en time etter skoleslutt på å få komme med en buss, og da står de og venter ute på bussholdeplassen etter at skolen er stengt.

Viken Venstre mener:

  1. Smitteverntiltak til elever i videregående skole bør samsvare med smitteverntiltak ellers i fylket og i de enkelte kommuner. Folk blir oppfordret til å unngå kollektivreiser. Dette bør i utstrakt grad gjelde for elever også. Elevgruppene kan deles opp, slik at ikke alle må reise samtidig
  2. Skolene bør ikke stenges, men heller gå fra gult til rødt nivå der det er aktuelt
  3. Bussruter med forbindelse til videregående skoler bør gjelde kun for elever som har krav på skoleskyss. De som ikke har krav på skoleskyss bør finne alternativ reisemåte.
  4. Dersom ovennevnte ikke lar seg gjennomføre, bør elever som regnes for å være i risikosonen få tilbud om taxi/trygg skoleskyss