Uttalelse: Tiltak for arrangement- og serveringsnæringen som følge av korona

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt av hovedstyret i Oslo Venstre 26.11.2020

Arrangement- og serveringsnæringen lider kraftig, som følge av koronatiltakene. Serveringssteder, restauranter, og ulike former for kommersielle møteplasser har vist stor evne til omstilling gjennom 2020. De har vist evne til fornyelse og nytenkning, for å sikre godt smittevern for sine gjester. Denne næringen består i stor grad små og mellomstore bedrifter, som også er viktige verdiskapere og gir store skatteinntekter. Totalt jobber det 17 000 mennesker bare i serveringsbransjen i Oslo.

Nå har bransjen måttet stenge ned for andre gang i år. Vi kommer til å se konsekvensene ved økt arbeidsledighet og konkurser innen denne næringen i løpet av kort tid om det ikke tas nye grep. Venstre har lang historie for å vektlegge små og mellomstore bedrifter. En regjering med Venstre bør derfor også klare å ta hensyn til små og mellomstore bedrifter hvor marginene er mindre. Regjeringen må vise forståelse for en viktig næring og Norges tredje største verdiskaper. Regjeringen må også vise handlekraft for å skape nødvendig trygghet og optimisme for fremtiden.

I forbindelse med nedstengingen i vår måtte arrangements- og serveringsnæringen kaste store mengder alkohol på grunn av holdbarhet. Bare på ett sted kunne det være flere tusen liter øl, verdt flere hundre tusen kroner. For å øke muligheten til inntjening og hindre at varebeholdning går tapt, ønsker Oslo Venstre å midlertidig oppheve statens salgsmonopol for alkohol opp til 7 %, og midlertidig åpne for take-away.

Oslo Venstre mener regjeringen snarlig må ta følgende grep for å sikre arbeidsplasser og unngå konkurser i arrangement- og serveringsnæringen fremover:

  • 15% mva. på de samme varene fra restaurant som i dagligvare. Dagens satser er konkurransevridende til fordel for dagligvarebransjen. Denne harmoniseringen er vedtatt politikk for H, V og Frp, og vil samtidig skape bedre og mer stabile vilkår for en bransje som sliter med lønnsomheten.
  • 100 % kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader, når steder må stenge på grunn av restriksjoner.
  • Beholde arbeidsgiverperioden ved permittering på to dager, så lenge krisen pågår. Når det lokalt blir pålagt svært strenge smitteverntiltak med svært kort varsel (1 til 2 dager) må det også forventes at permitteringsreglene følger samme prinsipp.
  • Kompensasjonsordningen må også gjelde for bedrifter etablert i 2018 eller 2019. Ordningen vedtatt i 2020 gjelder ikke for nyetablerte bedrifter, og har allerede ført til oppbud for flere. Revisorbekreftelse på investeringer og regnskap bør være tilstrekkelig for å kunne regnes som levedyktig.
  • Følge opp uttalelsen fra Venstres storbynettverk (mai 2020) om å etablere et statlig støttefond, forvaltet av KMD, på inntil 500 millioner, som skal gå til å støtte kommunale og/eller andre initiativ for å restarte og løfte opp byliv og lokale arbeidsplasser i byene våre.
  • For å hindre at varebeholdning som vil gå ut på dato går tapt, ønsker Oslo Venstre å midlertidig oppheve statens salgsmonopol for alkohol opp til 7 %. Innlem alkohol opp til 7 % i gruppe A i alkoholloven. Innfør lov om at skjenkebevilling for gruppe A også innbefatter salgsbevilling for samme gruppe.
  • Åpne for at bedrifter i arrangement- og serveringsnæringen som fikk utbetalt kompensasjon i vår kan be om å få forhåndsutbetalt en sum i desember mot at det motregnes mot støttesummen de blir tildelt etter søknad i begynnelsen av året, eller kreves tilbakebetalt for de som ikke viser seg å være støtteberettiget i den nye ordningen