Restaurering av myrer

Kristian Botten Pedersen
Enstemmighet i kommunestyret om et konkret prosjekt for å ta vare på VÅR del av jordkloden!
FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. Ønsket er å gi et løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. Derfor gir staten, gjennom Fylkesmannen, midler som brukes til å restaurere myrer som ble ødelagte ved drenering i forrige århundre. Dreneringen ble gjort for å øke skogtilveksten, men dette førte sjelden til ønsket resultat. Ødelagte myrer lekker fremfor å binde Co2.
Åsnes kommune er en stor skogeier, med ca 60 000 mål skog. Vi har derfor et stort ansvar for å ta de rette grepene, både med tanke på økonomi for innbyggerne våre, kulturminner, friluftsliv men også klima og miljø. Etter initiativ fra Åsnes Venstre, med god støtte fra Sp og Høyre ble det enighet om anmode styret i kommuneskogen med å bruke 2021 til å kartlegge myrer som kan restaureres. Det er vi selvsagt svært fornøyde med!