Valgkomiteens innstilling

Heine Johansen er leder i Bergen Venstre, Foto: Privat

Valgkomiteen i Bergen Venstre har i dag offentliggjort sin innstilling til nytt styre i Bergen Venstre. Heine Johansen innstilles som ny leder av Bergen Venstre.

Valgkomiteen har bestått av Tallak Rundholt (leder), Astrid Knutsen Hårstad, Ingrid Nergaard Fjeldstad, Torstein Stråtveit, Jens Håkon Birkeland (Unge Venstre) og vara Erling Birkeland. Komiteen har avholdt tre digitale møter, i tillegg til intervjuer med aktuelle kandidater. Erling Birkeland deltok på det siste og innstillende møtet med stemmerett der faste medlemmer av valgkomiteen er innstilt som delegater/varadelegater til fylkesårsmøtet.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Bergen Venstre:

Leder: Heine Johansen, Laksevåg (ny i dette verv, velges for et år)

Første nestleder: Miriam Seim, Bergenhus (ny i dette verv, velges for to år)

Andre nestleder: Galo J. Austegard, Bergenhus (gjenvalg, velges for et år)

Økonomiansvarlig: Kjell-André Johannessen, Arna (ny i dette verv, velges for et år)

Informasjons- og opplæringsansvarlig: Grete Line Simonsen, Bergenhus (ny, velges for et år)

Styremedlem: Tom Hiis Bergh, Årstad (ny, velges for to år)

Styremedlem: Anne Karin Berge, Arna (ny, velges for et år)

 1. vara: Morten Nødtvedt, Ytrebygda (ny, velges for et år)
 2. vara: Idun Kristine Bortne, Fana (gjenvalg, velges for et år)
 3. vara: Arild Horn, Årstad (gjenvalg, velges for et år)
 4. vara: Gard Aasmund Skulstad Johanson, Bergenhus (ny i dette verv, velges for et år)

Medlem av Informasjons- og opplæringsutvalget: Jo Lerheim, Fana (gjenvalg, velges for et år)

Medlem av Informasjons- og opplæringsutvalget: Runar B. Mæland, Årstad (ny, velges for et år)

 

Innstilling til delegater/varadelegater til Vestland Venstres fylkesårsmøte og nominasjonsmøte for Venstres valgliste i Hordaland valgkrets.

Bergen Venstre sendte 20. november ut e-post til alle medlemmene og ba om tilbakemeldinger på om medlemmer ønsket å være delegat til fylkesårsmøtet eller stille til verv. Responsen var god, og valgkomiteen fikk fylt opp innstillingen til delegasjon på kort tid. Samtlige som er innstilt til faste delegatplasser har tatt kontakt med valgkomiteen og gitt skriftlig bekreftelse på at de har anledning til å delta de aktuelle dagene. Alle som har tatt kontakt og meldt ønske om å stå på delegasjonslisten, er tatt med. Merk at medlemmer av fylkesstyret er på egen delegasjon.

 1. Heine Johansen
 2. Miriam Seim
 3. Galo J. Austegard
 4. Julie Andersland
 5. Erlend Horn
 6. Grete Line Simonsen
 7. Per-Arne Larsen
 8. Ingrid Nergaard Fjeldstad
 9. Tom Hiis Bergh
 10. Ane Breivik
 11. August Simonsen
 12. Astrid Hårstad
 13. Mathias Fischer
 14. Geir Kjell Andersland
 15. Saima Naz Akhtar
 16. Njaal Neckelmann
 17. Peder Lofnes Hauge
 18. Gunn-Vivian Eide
 19. Erling Birkeland
 20. Roy Olav Hovlid
 21. Gard Johanson
 22. Runar B. Mæland
 23. Synne Hansmark
 24. Tallak Rundholt
 25. Ingrid Bjørge-Engeland
 26. Knut Camillo Tornes
 27. Torstein Stråtveit
 28. Morten Nødtvedt
 29. Anne Karin Berge
 30. Yngve Horvei
 31. Frode Nergaard Fjeldstad
 32. Vegard Løknes
 33. Kjell-André Johannessen

Nøyaktig hvor mange delegater Bergen Venstre har, vil ikke være klart før ved årsskiftet. Medio desember 2020 ligger det an til 23. Varalisten begynner derfor fra og med nr. 24. Dette er merket med kursivering i teksten.

Medlemmer av valgkomiteen har avholdt fra å stemme over eget eller ektefellers kandidatur.