Innkalling årsmøte i Meløy Venstre 2021

Bildebank

I tråd med vedtektene kalles det inn til årsmøte i Meløy Venstre
Søndag 31.01.2021 kl. 19:00

Møtet blir i år avholdt via google meet.
Lenke til møtet vil bli sendt ut til alle betalende medlemmer i egen epost senere.

Det er valgår og Ida Gudding Johnsen er med oss på årsmøtet.

Årsmøtessaker:

  1. Åpning og konstituering
  2. Valg av møteleder, referent, og protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkallelse
  4. Regnskap 2020
  5. Kontingent
  6. Valg
  7. Valg av delegater til Nordland Fylkes årsmøte.
  8. Innkommende saker

Har du saker du ønsker styret skal behandle eller årsmøteuttalelser må de sendes inn senest 1 uke før møtet.

Det kan sendes til følgende epost: [email protected]

Vel møtt!

 

MERK: For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingent for 2020

 

Mvh.

Cecilie Hegge,

Lokallagsleder