Møteplan for 2021

I Lillestrøm Venstre har du mange muligheter til å delta i politiske diskusjoner eller lære om spennende temaer. I tillegg til de faste gruppemøtene, arrangeres det også temamøter og skoleringsmøter med ujevne mellomrom. Alle møtene er som hovedregel åpne for alle medlemmer og interesserte.

Gruppemøter avholdes ca. to ganger i måneden, som regel på mandagen før hovedutvalgsmøter og kommunestyremøter. På disse møtene går vi grundig gjennom alle saker for å diskutere hva Venstre skal mene. Det er på gruppemøte 1, før hovedutvalgsmøtene, at Venstres standpunkt i de ulike sakene fastsettes. På gruppemøte 2 går vi gjennom behandlingen som har vært i hovedutvalg og formannskap, og diskuterer eventuelle justeringer før kommunestyremøtet.

Med mindre annet er nevnt, finner møtene sted på møterom Kongsrud i 4. etasje på Lillestrøm rådhus.

OBS! Pga. koronakrisen vil alle møter inntil videre finne sted på nett. Ta kontakt på [email protected] for å få link til videomøte.

6. januar 18.00 Årsmøte i Lillestrøm Venstre
11. januar 18.00 Gruppemøte 1
25. januar 18.00 Gruppemøte 2
28. januar 18.00 Medlemsmøte om stortingsvalgprogrammet
5. februar 18.00 Gruppemøte 1
8. mars 18.00 Gruppemøte 2
22. mars 18.00 Gruppemøte 1
12. april 18.00 Gruppemøte 2
26. april 18.00 Gruppemøte 1
18. mai 18.00 Gruppemøte 2 (obs! merk at møtet er på tirsdag!)
31. mai 18.00 Gruppemøte 1
11. juni 17.30 Sommeravslutning – Scene5, Lillestrøm (fysisk!)
14. juni 18.00 Gruppemøte 2
23. august 18.00 Gruppemøte 1
6. september 18.00 Gruppemøte 2
20. september 18.00 Gruppemøte 1
11. oktober 18.00 Gruppemøte 2
25. oktober 18.00 Gruppemøte 1
8. november 18.00 Gruppemøte 2
20. november 10.00-18.00 Budsjettseminar (tentativt)
22. november 18.00 Gruppemøte 1
13. desember 18.00 Gruppemøte 2