Aktivitetsplan 2021

I Vestby Venstre har du mange muligheter til å delta i politiske diskusjoner eller lære om spennende temaer. I tillegg til de faste gruppemøtene, arrangeres det også temamøter og skoleringsmøter med ujevne mellomrom. Alle møtene er som hovedregel åpne for alle medlemmer og interesserte – dette er en god anledning til å komme med innspill og bli kjent med oss.

Møter avholdes 1 gang i måneden, som regel på mandagen før kommunestyremøter. På disse møtene går vi grundig gjennom alle saker for å diskutere hva Venstre skal mene. Det er på gruppemøtet at Venstres standpunkt i de ulike sakene fastsettes. Vi diskuterer også hvilke saker vi skal jobbe med fremover, medieutspill etc. Du kan få dine saker på agendaen!

OBS! Pga. koronakrisen vil alle møter inntil videre finne sted på nett. Ta kontakt på [email protected] for å få link til videomøte.

 

Årshjul Vestby Venstre

mandag 11 januar årsmøte Vestby Venstre

mandag 25 januar gruppe/styremøte Vestby Venstre

mandag 4 februar hovedstyremøte i Viken Venstre

lørdag/søndag 13 – 14 februar årsmøte Viken Venstre

mandag 22 februar gruppe/styremøte Vestby Venstre

mandag 15 mars gruppe/styremøte Vestby Venstre

tirsdag 6 april gruppe/styremøte Vestby Venstre

torsdag/søndag 8 – 11 april landsmøte Venstre

mandag 19 april gruppe/styremøte Vestby Venstre

mandag 3 mai gruppe/styremøte Vestby Venstre

mandag 14 juni gruppe/styremøte Vestby Venstre(+ sommer avslutning?)

Sommer

mandag 13 september stortingsvalg

mandag 10 januar årsmøte Vestby Venstre