Årsmøte 2021

Vestby Venstre avholdt årsmøte 11.1.2021. Nesten halvparten av våre 21 medlemmer deltok og det var spesielt hyggelig å ønske en rekke nye medlemmer velkommen!

På møtet ble de sedvanlige årsmøtesakene gjennomgått, med årsmelding, regnskap og budsjett og valg. Et nytt styre ble valgt og vi har fått inn flere nye krefter i styret – det vitner om vitalitet og fornying! Veien fremover og planer for Stortingsvalget ble også diskutert.

Foråret har selvfølgelig vært preget av Covid, men aktiviteten i laget har allikevel vært bra. Vi har arrangert 9 møter, deltatt aktivt på fylkesnivå og bidratt i flere lokalpolitiske nettverk. Arjo van Genderen deltok på Venstres årsmøte og ble i tillegg gjenvalgt som leder i Viken Venstre. Med én representant i kommunestyret er vi i dag en del av posisjonen, i mindretall. Dette skaper en spennende mulighet for Vestby Venstre som dermed er på vippen. Vi opplever et veldig godt samarbeid i posisjonen og stor lydhørhet for vår politikk.

Nå går vi inn i et valgår, et avgjørende år for hvilket vei landet skal gå fremover. Et liberalt og grønt parti, som alltid har enkeltmennesket i fokus, er Venstres lovnad til velgerene. Vi gleder oss til et spennende valgår og mange nye medlemmer! Meld deg inn og bli med!