137 år etter at Venstre ble grunnlagt er frihet like viktig

Venstre-leder Guri Melby, Foto: Oda Scheel

I dag er Venstres bursdag. Norges første politiske parti ble dannet av helt vanlige borgere som hadde en ting fremst i pannebrasken – frihet. 137 år senere er vi like opptatt som frihet og det å skape flere muligheter for folk.

Av Guri Melby, partileder

Pandemien har gjort frihet til et like aktuelt tema nå som i 1884. Friheten til å gå på skole, skape verdier og bidra til lokalsamfunnet er innskrenket – men ikke borte. Denne 137-åringen er så sprek som aldri før og vil fortsette å samarbeide for å skape en bedre framtid for barna våre.

Vi fortsetter å kutte utslipp

Det er lett å glemme midt i en pandemi, men klimakrisen er den største framtidsutfordringen vår. Heldigvis vet vi hva som skal til for å snu trenden i fellesskap, og vi har nå kuttet norske utslipp fire år på rad. Venstre var det første partiet som trykket miljøsaken til brystet, og det var Venstrestatsråd Guro Fjellanger som framforhandlet Kyotoprotokollen, starten på forpliktende internasjonale utslippskutt. Nå, over 20 år senere, står samme partiet i spissen for en klimaplan der vi fortsetter å kutte utslipp.

Mer valgfrihet for elevene

I 1889 stod skole i sentrum. Da vedtok vi folkeskoleloven, som ga alle barn rett til skolegang. En hel generasjon fikk tilgang på kunnskap de ellers kunne sett langt etter. I 2021 legger vi frem en stortingsmelding som gir elevene mer valgfrihet og gjør utdanningen deres mer relevant for arbeidslivet. Jeg håper det vil løfte en ny generasjon ved å gi dem større kontroll over egne valg og fremtid.

Jeg håper det vil løfte en ny generasjon ved å gi dem større kontroll over egne valg og fremtid.

Guri Melby

Stolt historie

I 1919 innførte Venstre-regjeringen 8-timersdagen. Den ga en raskt fremvoksende arbeiderklasse muligheten til å leve et liv utenfor arbeidsplassen, til å ta vare på familiene sine og engasjere seg politisk. Dette er bare en av de mange endringene vi kan være stolt av fra denne tiden da frihet først og fremst handlet om å gi arbeidstakeren mer kontroll over eget liv og framtid. I 2020 og 2021 har jobben vår vært den samme. I fellesskap med arbeidsgivere og arbeidstakere har vi skapt trygghet og framtidstro i usikre tider.

Frihetsglede og Sverdrups spaserstokk

I 1884 handlet frihet først og fremst om demokrati og uavhengighet for Norge. I 2021 lever kampen for demokrati og frihet i beste velgående. Nå, som da, står Venstrefolk på barrikadene for den samme friheten, enten det er for hviterussere, ungarer, polakker, iranere eller befolkningen i Hongkong.

137 år senere er vi like opptatt av de verdiene som samlet oss da: Frihet, fellesskap og samarbeid.

Guri Melby

I Venstre er det ikke bare frihetsgleden som går i arv, det er også Sverdrups spaserstokk. Johan Sverdrup var Venstreleder, norsk statsminister og demokratiets far. Spaserstokken hadde vært på herreløs vandring i mange tiår før den fant tilbake til Venstre-nestor Odd Einar Dørum. Han fikk den av Sverdrups arvinger som en tydelig og sterk representant for det Venstre som han grunnla i 1884. Siden da har staven gått i arv fra partileder til partileder. Spaserstokker er kanskje ikke så tidsriktige lenger, men arven etter Sverdrup er like sterk nå som da. 137 år senere er vi like opptatt av de verdiene som samlet oss da: Frihet, fellesskap og samarbeid.