Fødsel, kvinnehelse og langsiktighet – uttalelse

Klippfiskkjerringa i Kristiansund med blikket fremover, Foto: Ragnhild Helseth

Helseforetaket må intensivere rekrutteringsarbeidet for å skaffe gynekologer til Kristiansund sykehus. Planene for SNR Kristiansund innebærer en rekke polikliniske tilbud, blant annet gynekologi. Det handler om langsiktighet som helseforetaket må ta med i sin rekruteringspakke når gynekologer skal motiveres til å søke seg til Kristiansund. Fødsel og kvinnehelse er hva saken handler om. Les uttalelsen fra Årsmøte 2021 her.

Uttalelse vedtatt av årsmøte 2021 i Kristiansund Venstre:

FØDSEL, KVINNEHELSE OG LANGSIKTIGHET

Kristiansund Venstre mener at helseforetakets beslutning om å stenge fødeavdelingen i Kristiansund fra 8. februar ikke er akseptabel som en permanent løsning. Vi har forståelse for at dette er en riktig beslutning på kort sikt, og ser at det å ha åpen fødeavdeling med de ressursene som nå er tilgjengelig kan være kontraproduktivt, og sågar representere en risiko for de fødende.

Fødetilbud i Kristiansund og Molde
Vi står likevel fast ved at det må gjøres mer fra Helseforetakets side for å sikre det faglige tilbudet i Kristiansund, fordi det skal være fødetilbud både i Kristiansund og Molde. Endringer kan først skje når drift av nytt felles sykehus er realisert.

Ambulansebåten til Rensvikholmen straks
I perioden med stengt fødeavdeling i Kristiansund er det også vesentlig at det blir skikk på transportløsningen for fødende fra nordre Nordmøre, istandsetting av transport fra Rensvikholmen kan ikke vente.

Langsiktighet i rekrutteringsarbeidet av gynekologer
Helseforetaket kan ikke kaste kortene, men må intensivere rekrutteringsarbeidet. For dette handler også om langsiktighet. Planene for SNR Kristiansund innebærer en rekke polikliniske tilbud, blant annet gynekologi. Altså handler dette om mere enn fødeavdelingen.

Attraktive arbeidsplasser for kvinnehelse
Kristiansund Venstre er svært opptatt av at SNR Kristiansund skal lykkes som kvalitativt godt helsetilbud for befolkningen på Nordmøre og som en faglig sterk og attraktiv arbeidsplass for leger, sykepleiere og øvrige helsefaggrupper som skal ha sitt virke der. Dette inkluderer et godt helsetilbud innenfor kvinnehelse.

Gjør fagpersoner nysgjerrige med permanente stillinger i Kristiansund
Denne langsiktigheten må helseforetaket ta med i sin rekrutteringspakke når gynekologer nå skal motiveres for å søke seg til Kristiansund. La historien som fortelles om planene for SNR Kristiansund bli en god fortelling som gjør fagpersoner nysgjerrige og som garanterer at dette er en permanent stilling. Fødetilbud og kvinnehelse må sees i et langsiktig perspektiv til beste for våre innbyggere.

Uttalelse vedtatt av Kristiansund Venstre sitt årsmøte 21.01.2021.

Fødsel, kvinnehelse og langsiktighet. TK.no .01.02.21