Venstre vil få på plass gangfeltet ved skateparken

Åpning av skateparken på Jørpeland. , Foto: Strand Venstreo

Venstres representant i fylkets samferdselsutvalg, Kjartan A. Lunde, følger opp bekymringen til samarbeidsutvalget ved Jørpeland barnehage. De har sendt brev til Strand kommune og uttrykt sin bekymring for trafikkbildet rundt barnehagen og skateparken. Det er en utfordring at det går gangveier frem til fylkesveien på begge sider av veien ved skateparken, men det er ikke fotgjengerfelt over veien. Strandbuen har skrevet om saken ved flere anledninger.

Lunde stiller spørsmålet i denne ukens møte i samferdselsutvalget.

Kjartan A. Lunde og Erik R. Nyman-Apelset

Kommunestyrerepresentant Erik R. Nyman-Apelset har også tatt saken opp med ordfører og i kommunestyret.

Lunde spør samferdselssjefen om det er mulig å få satt opp et gangfelt over den fylkeskommunale Ryfylkevegen for å bedre trafikksikkerheten ved Jørpeland barnehage og skateparken på Jørpeland.