Årsmøte for 2020

Sveio Venstre gjennomførte digitalt årsmøte for 2020 måndag 1. februar 2021.

På årsmøtet vart mellom anna følgjande nye styresamansetnad valt;

Leiar: Bernhard Endseth Nerland (gjenvalt for 2 år)
Nestleiar: Ruth Vihovde Strand (ikkje på val – 1 år igjen)
Kasserar: Knut Richard Hein Sønsteby (ny – valt for 2 år)
Skrivar: Andreas Kraaijeveld Enerstvedt (ikkje på val – 1 år igjen)

Referat årsmøte 2020
Årsrekneskap 2020