Medlemsmøte/gruppemøte i Volda Venstre

Volda Venstre

Volda Venstre held medlemsmøte måndag 8. februar kl 20.00 på rådhuset i møterom “Voldsfjorden”.
Det vert informasjon/drøfting av komande kommunestyresaker, men også høve til å ta opp andre aktuelle saker.
Vi avviklar møtet i samsvar med gjeldande smittevernreglar.
Vel møtt til gamle og nye medlemmer!