Undersøkelse om næringslivet i Indre Østfold under koronatiden

Indre Østfold, Foto: Ingunn Hensel

Indre Østfold Venstre ønsker innspill fra lokalt næringsliv om hvordan koronatiden påvirker dem.

Vi spør om støtteordninger virker og treffer riktig? om det er grep som kan gjøres for at det skal bli enklere for små og mellomstore bedrifter å overleve i en vanskelig tid?

Til dette har kommunestyrerepresentant Ingunn Hensel utarbeidet en undersøkelse hvor du som næringsdrivende i Indre Østfold kan bidra til å belyse utfordringer, muligheter og potensielle forbedringer. Spesielt ønsker vi tilbakemeldinger om hva du som leder i en liten eller mellomstor bedrift tenker må til – for at din bedrift skal klare seg gjennom krisetiden.

Innspill som kan gjøre nasjonale ordninger bedre vil bli videresendt til Næringsdepartementet og satsråd Iselin Nybø.

Innspill som kan gjøre kommunale ordninger bedre vil bli benyttet i Samfunnsutvalget og kommunestyret i Indre Østfold kommune. Kommunene vil også få større ansvar for fordeling av statlige korona-midler i tiden fremover. Det gir muligheter – for å treffe lokalt og bedre på tiltak. Hvordan skal vi rigge oss for det?

 

Gå til undersøkelsen.

Undersøkelsen kan besvares helt anonymt om man ønsker det – og man kan svare kun på de spørsmål man ønsker.