Årsmøteuttalelse – Trygg Skolevei

Meløy venstre skal jobbe for at alle barn og unge i Meløy kommune har en trygg og sikker skolevei. Dette gjelder både dem som går og de som tar skolebuss. Vi ønsker at skoleveien kartlegges, og busstilbud gis til alle som ikke har en trygg skolevei. En trygg skolevei er ett offentlig og ansvar. I kommunen er der flere veier som er dårlige, lite oversiktlige og lite eller mangelfull belysning. Vi vil også jobbe for å innføre 30 km/t sone forbi samtlige skoler og barnehager. Når planen revideres bør sjøveien også inkluderes.Vi mener at kommunen skal prioritere å følge opp kommunale kaianlegg. Vi har barn og unge i kommunen som benytte sjøveien for å komme til/fra skole eller aktiviteter utenfor hvor de bor.

 

Vedtatt på årsmøtet 2021