Kontaktinformasjon for Møre og Romsdal Venstre

Topp tre Stortingslista 2021 Møre og Romsdal Venstre : Frode Heimen (3), Lena Landsverk Sande (1) og Ragnhild Helseth (2), Foto: MRVenstre

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre

Fylkesleder: Ragnhild Helseth, Kristiansund ([email protected]) tlf. 958 04 889

  • Håvard Urkedal, Haram/Ålesund ([email protected]), nestleder
  • Geir Morten Karlsen, Averøy, kasserer
  • Frank Stenløs, Molde, sekretær
  • Jon Grimstad, Ålesund, styremedlem
  • Fride Sortehaug, Ålesund, styremedlem
  • Steinar Husby, Sunndal, 1. vara, fast møtende

I tillegg tiltrer representantar frå sideorganisasjonane og fylkestingsgruppa styret:

Stortingsvalget 2021