Klima- og miljøsmart kommune med Venstre!

SMART: Både klimaet og naturen tjener på gjenfylling av grøftene på Jødahlsmåsan. Pengene finnes!

Første januar gikk vi inn i FNs tiår for naturrestaurering. Dette er verdt en markering, og det er godt å se at Ullensaker kommune er på rett vei. Helt sentralt i samarbeidet i den rødgrønne posisjonen, som vi er en del av, står nemlig styrket jordvern og økt respekt for de minkende naturområdene i kommunen. Dette vil komme tydelig fram når kommuneplanens arealdel legges fram til sluttbehandling i kommunestyret om kort tid. For oss i Ullensaker Venstre har det vært spesielt viktig å få på plass mål om at kommunen skal bli klimanøytral innen 2030 og at vi skal bli en arealnøytral kommune. Det første står allerede i samarbeidsplattformen, det andre vil vi sikre i kommuneplanen. Dette betyr at når et natur- eller jordbruksområde bygges ned, skal et tilsvarende stort område tilbakeføres til natur eller matjord et annet sted i kommunen. Dette er helt i tråd med FNs plan for tiåret.

Ødelagt natur kan restaureres

Ullensaker Venstre løftet forvaltningen av myrene våre til å bli rikspolitikk da vi ble med i arbeidet mot industrielt torvuttak på Jødahlsmåsan i 2014. Siden den gangen kan vi notere oss for økt bevissthet om hvor dumt det er å grave ut myrene våre for å selge såkalt «hagejord». Vi har fått et nasjonalt forbud mot nydyrking av myr, og vi får om kort tid på plass en nasjonal plan for utfasing av bruk av torv. Sist men ikke minst understreker den nye Klimaplan 2030 at vi framover skal være mye mer forsiktige med det vi har igjen av karbonrik natur som myr i Norge. Det skal koste dyrt å ødelegge den. Alt dette er Venstrepolitikk og Venstres gjennomslag som regjeringsparti – og mye av det begynte altså i ei myr i Ullensaker. Denne myra, Jødahlsmåsan, jobber vi nå for å få inn på lista over myrer som skal restaureres. Pengene finnes, nå må vi bare få gjort det. Det nasjonale klima- og naturtiltaket restaurering av myrer er forresten også et Venstregjennomslag, og det har vært en stor suksess.

E16-vedtaket del av noe større

Nylig fattet kommunestyret i Ullensaker det mye omtalte vedtaket om at en ny E16 kun er akseptabel for ullsokningene dersom den kobles på eksisterende vei på Nybakk. Dermed unngås store inngrep i jomfruelig terreng og høyverdig landbruksjord. Også dette vedtaket passer fint inn i den nye politikken i både Ullensaker, i Norge og globalt. Venstre står sentralt både lokalt og nasjonalt når dette skjer, og det er vi stolte over i Ullensaker Venstre. Som lokallagsleder gleder jeg meg stort over en sterk vekst i antallet medlemmer det siste året. Dette tar jeg som et tegn på at innsatsen vår legges merke til, og at vi jobber med ting som er viktige for folk. Dette gir mye inspirasjon og pågangsmot inn i valgkampen!

 

For et voksende Ullensaker Venstre:

Stein Vegar Leidal, styreleder.