Flytt litt av staten til Fredrikstad

Hjemmekontor, Foto : Indre Østfold Venstre

Tenk å ha et «statens hus» midt i Fredrikstad. Jeg tenker på et kontorfellesskap for statlige og offentlige ansatte som ikke trenger å reise til kontoret i hovedstaden hver dag. I stedet kan de få jobbe i byen. I vår digitale tid er det ingen hindringer for å opprette noe slikt. Staten bør legge opp til mer fleksible måter å jobbe på, og gi ansatte mer frihet og tid til å gjøre det nær der de bor. Selv mener jeg Fredrikstad vil være et glimrende sted å prøve ut en ordning med et slikt statlig arbeidsfellesskap.

Før helgen hadde Alfred Bjørlo, Venstre-ordfører i Stad og distriktsoptimist, et etter min mening glimrende innlegg om dette i VG. Tanken slo meg at dette her er noe vi bør få prøve ut i Fredrikstad. I vår region alene er det hundrevis av ansatte i statlig og offentlig sektor som daglig pendler inn og ut av Oslo. Samtidig er det stort behov for arbeidsplasser her lokalt, omsetning i sentrum, og å redusere transportbehovet. Alt dette kan lettes ved å gi folk frihet og muligheter til å jobbe mer lokalt.

Arbeidslivet etter koronaen vil bli annerledes. Veldig mange av oss har det siste året lært at vi kan jobbe på nye måter digitalt. Mens det tidligere var nærmest utenkelig å ikke være fysisk til stede på et møte, har teams og zoom blitt dagligdags. Kontakt med kollegaer og arbeidsoppgaver har på kort tid blitt digital. Og det fungerer.

Baksiden er savnet etter kollegaer, mennesker å treffe rundt kaffemaskinen, eller gi et vennlig hei når du kommer på jobb. For denne kontakten, den viktige samtalen mellom menneske og menneske, er viktig. Dette kan vi løse med å legge til rette for et slikt arbeidsfellesskap med kontorplasser, infrastruktur, og det du trenger på kontoret. Så er kanskje sidemannen i dag fra en annen etat enn deg selv, men det kan snarere være en fordel enn ulempe.

Tenk å kunne veksle mellom hjemmekontor på stuebordet og noen timer i arbeidsfellesskapet i Fredrikstad sentrum? Så kan du ta en kaffe eller lunsj i byen, ha god tid til å hente poden i barnehagen og samtidig ha tid til familien på kvelden. Før kanskje et nytt møte. Du sitter kanskje ikke her hver dag hele uka, men sannsynligvis oftere og oftere. Det vil gi mer liv og omsetning for næringslivet i sentrum, det vil lette transportpresset mot Oslo, og det vil redusere statens utgifter til dyre kontorplasser midt i hovedstaden.

En slik ordning med et «statens hus» vil potensielt bringe svært mange mennesker tilbake til byen vår, selv om «jobben» på en måte er et annet sted. Det er ikke lenger så viktig når det meste av arbeidet kan gjøres digitalt. Et slikt «statens hus» midt i sentrum kan være med å motvirke den negative utflyttingen av statlige og offentlige arbeidsplasser fra Fredrikstad som vi har sett over flere år. I stedet vil det gjøre det enda mer attraktivt å bosette seg her.

Jeg har tro på at dette kan bli et viktig tilskudd til byen vår, og vil jobbe for at staten ser det som et godt tilskudd til å gjøre det enda mer attraktivt å leve, arbeide og bo i alle deler av landet vårt.

Trond Svandal, gruppeleder.

Innlegget er også publisert i Fredriksstad Blad og Demokraten, 15. og 16.02.2021