Styret i Strand Venstre

 

Årsmøtet valgte 18. august følgende nytt styre i Strand Venstre:

Leder: Erik R. Nyman-Apelset

Kasserer: Hilde N. Rydningen

Styremedlem: Sølve Hatteland

  1. vara: Kristoffer N. Havn
  2. vara: Bernt Lendengen