Venstre inviterer til løsningsdialog i fergestriden

Frode Heimen, Møre og Romsdal Venstre
Foto: Anita Grønland

-I politikken har Venstre som et regjeringsparti plikt til å diskutere løsninger med Høyre og Krf før vi kan komme med løsninger – og vi ønsker å invitere regjeringspartiene til å søke løsninger sammen, allerede i revidert statsbudsjett. Og oppfordrer regjeringen til å jobbe med opposisjonen, AP, SP og Frp for å finne gode gjennomtenkte løsninger som kommer storbrukere av ferge til gode. Frode Heimen, tredjekandidat på stortingslista, skriver dette blant annet i sitt leserbrev i rbnett.no 17.02.21

Venstre inviterer til løsningsdialog i fergestriden

Møre og Romsdals næringsliv og innbyggere er svært avhengig av ferger. Fylket er eksportfylke nummer 1 sett i forhold til antall innbyggere – og maritime næringer og havbruk er en av de store tannhjulene i vårt maskineri. De store verdiskapende arbeidsplassene ligger ikke i bysentrum, men på øyer, på andre siden av fjordene. Folkene som trengs til å fylle jobbene bor ikke alltid rett i nærheten. Menneskene er individer med forskjellige erfaringer, utdanninger og verdier, som gjør at man bosetter seg her eller der. Og av og til er det kjærligheten som gjør at man havner på feil side av en fergestrekning og må pendle til lærerjobben i byen.
Vi må anerkjenne at byrden for både næringsliv og privatpersoner har blitt for stor. Derfor ønsker Venstre å være en del av løsningen.

Møre og Romsdal Venstre kjemper for at det skal være lønnsomt å legge om til grønne løsninger, også innen skipsfart, herunder ferger. Fylkene må få en større dekning av investeringer som er gjort for at fylket skal ligge i front på omstilling av fergeflåten. Grønn innsats skal lønne seg.

Møre og Romsdal Venstre ønsker å se nærmere på finansiering for berørt næringsliv og pendlere spesielt. Uten at vi skal kaste oss inn i en «populistisk budkrig» – så kan vi utfordre partene til å se hvordan de selv skal bidra med finansiering. Slik det står nå så ønsker Frp gratis ferger, finansiert av Venstrepolitikk. Det er godt Frp mener vi sitter på løsningene, men dialogen må være bedre og mer konstruktiv for å finne endelige løsninger som kan være bredt politisk forankret.

I politikken har Venstre som et regjeringsparti plikt til å diskutere løsninger med Høyre og Krf før vi kan komme med løsninger – og vi ønsker å invitere regjeringspartiene til å søke løsninger sammen, allerede i revidert statsbudsjett. Og oppfordrer regjeringen til å jobbe med opposisjonen, AP, SP og Frp for å finne gode gjennomtenkte løsninger som kommer storbrukere av ferge til gode.

Møre og Romsdal Venstre står hardt på for at regjeringen skal kunne invitere til dialog og finne løsninger allerede før revidert nasjonalbudsjett.

Frode Heimen
Tredjekandidat stortingslista
Møre og Romsdal Venstre

RBnett.no 17.02.21