Uttalelse: Øk bruken av omvendt voldsalarm

Foto: Tammy Gann

Under helgens fylkesårsmøte 20. – 21. februar vedtok Rogaland Venstre en uttalelse om at vi vil ha økt bruk av omvendt voldsalarm.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som vi må prioritere både i det forbyggende arbeid og i politiet og domstolene. Det er viktig at vi reagerer mot all vold og at vi arbeider for å forebygge vold.

Vold i nære relasjoner finner vi i alle sosiale lag og kulturer. Den kan være fysisk, psykisk, materiell, seksuell og kan være en alvorlig trussel mot liv, helse og livskvalitet.Vi blir stadig påminnet om at både kvinner og menn blir utsatt for vold fra sin partner, men statistisk sett har kvinner større risiko for å bli drept av partneren eller et nært familiemedlem.

Ansvaret for vold i nære relasjoner må plasseres der det hører hjemme, hos voldsutøveren. En viktig del av dette er å bruke omvendt voldsalarm (OVA). Voldsutøveren er den som har ansvaret for volden og skal derfor skal ha alarmen, ikke offeret.

OVA ble lansert i februar 2013, og er en elektronisk fotlenke voldsutøver må bære. Oppsøker voldsutøver den voldsutsatte hjemme eller på andre faste oppholdssted utløser en alarm hos politiets operasjonssentral.

Rapporten om bruken viser at det har tatt lang tid å få sterkere bevissthet rundt muligheten til å ilegge OVA som et tiltak for å hindre vold i nære relasjoner. Til tross for at tallene om bruken går i riktig retning, så har vi en lang vei å gå før omvendt voldsalarm er det foretrukne tiltaket for å beskytte voldsofferet.

Over halvparten av saker som omhandler vold i nære relasjoner blir henlagt hos politiet. Og denne typen voldssaker henlegges i større grad enn andre typer voldskriminalitet. Konsekvensene for det enkelte offer og dets pårørende er derimot store. Det er derfor viktig at det tas sikte på at utøvere av vold i nære relasjoner i større grad opplever konsekvenser av sine handlinger.

Rogaland Venstre vil:

  • Arbeide for at omvendt voldsalarm tas i bruk i større grad slik at ansvaret legges på voldsutøver fremfor offer.
  • Legge til rette for at politiet får nok ressurser til å etterforske og oppklare saker som omhandler vold i nære relasjoner.
  • Sørge for at samtlige kommuner har tilgang på god lavterskel hjelp til voldsofre som trenger dette.
  • Bidra til at dømte voldsutøvere alltid blir fulgt opp og får tilbud om hjelp til sinnemestring i etterkant av soning.