Harstad Venstres årsmøte 6. februar

Fra høyre: Even Aronsen, Camilla Fors-Falkeng, Jan Fjellstad, Maria Serafia Fjellstad og Sigurd Malm Rasmussen., Kristoffer Nystad Høiseth

Harstad Venstre avholdt digitalt årsmøte 6. februar.

Til tross for ny plattform ble de vanlige årsmøtesakene behandlet, deriblant valg til nytt styre.

Årsmøtet hadde god diskusjoner, og det var god stemning blant de oppmøtte. En del tilbakemeldinger og forslag til forbedringer ble fremmet.

Styret i Harstad Venstre består nå av:

Leder: Even Aronsen
Nestleder: Camilla Fors-Falkeng
Kasserer: Lena Bratsberg
Styremedlem: Håkon Lunde Pedersen
Styremedlem: Marino Jonassen
Vara: Jan Fjellstad, Thomas Torrisen og Maria Fjellstad.

– Vi er nå inne i et valgår og vi gleder oss til å drive valgkamp basert på Venstre sine hovedområder klima og miljø, utdanning og næringsliv. Med forslag til ny klimaplan på bordet, pandemien som krever fleksible og gode løsninger for næringslivet og stort fokus på hva skolen betyr i våre barns liv, mener vi at Venstre tilbyr de beste løsningene for framtida, sier nyvalgt leder i Harstad Venstre og 1. kandidat til stortingsvalglista til Troms Venstre, Even Aronsen.
– Vi går inn i dette valgkampåret med stor motivasjon. Vi hadde en fin medlemsvekst i fjor, og håper at dette fortsetter videre i 2021. Samtidig som vi skal fokusere på nasjonale saker og stortingsvalget, skal vi ikke glemme alle de viktige sakene som vi jobber med her lokalt, sier gruppeleder og nyvalgt nestleder Camilla Fors.
Utsendinger til fylkesårsmøtet blir Even Aronsen, Camilla Fors-Falken og Marino Jonassen. Jan Fjellstad deltar som medlem av fylkesstyret.
Thomas Torrissen, Ole-Markus Simonsen og Maria Fjellstad utgjør varalisten.