Ikke sett Bybanen til Åsane i fare!

Grete Line Simonsen
Grete Line Simonsen, Foto: Hanne Tveit

I dag behandlet bystyret i Bergen saken Bybanen fra sentrum til Åsane –
oppsummering av skissefase
, hvor forslag som kunne sette hele Bybanen til Åsane i fare ble fremmet av Rødt og Høyre. Her kan du lese innlegget Venstres bystyrerepresentant, Grete Line Simonsen, holdt i debatten.

Bybanen er den viktigste saken i denne bystyreperioden, og jeg håper det fortsatt er flertall for denne visjonen. Bybanen er ryggraden i et kollektivsystem som gir god og klimavennlig
byutvikling, og som ikke kan erstattes av flere busser.

Åsane fortjener bybane. Dette arbeidet har pågått lenge, og la oss ikke snuble nå. Store
samferdselsprosjekter er alltid kontroversielle fordi de er inngripende, men nettopp derfor må vi ha klare kjøreregler.

Men til dagens situasjon: Jeg anser denne fasen vi er i nå som kritisk. Bybanen er avhengig av god fremdrift hvis vi skal rekke Nasjonal transportplan (NTP), og bystyret har ansvar for å vedta en plan som blant annet er gjennomførbar, og som har en forutsigbar økonomi.

Venstre er ikke negative til endringer og gode forslag. Vi er absolutt ikke negative til
optimalisering av løsninger og til kvalitetssikring på et faglig grunnlag. Vi ønsker heller ikke
ødelegge Eidsvåg eller Erdalsveien. Det vi er negative til er forslag som åpenbart er omkamper, og som ikke er gjennomførbare eller som fordyrer og forsinker bybaneutbyggingen. Vi er spesielt negative til at flere partier i bystyret i dag vil pålegge byrådet nye utredninger som kommer i
tillegg til det planarbeidet som allerede pågår.

Jeg vil minne bystyret om at:

  • Sak om skissefasen er en orienteringssak, og ikke en anledning for å komme med nye forslag.
  • Formålet med skissefasen er å optimalisere løsninger for vedtatt trasé, og ha et mest mulig konkret og kvalitetssikret grunnlag for det videre reguleringsplanarbeidet.
  • Bystyret behandlet spørsmål om trase i 2014, 2016 og 2018 og seneste på forrige bystyremøte, da ny trase ved Griggastemma. Her tapte Venstre og MDG, men vi tar ikke en ny runde på dette i dag via merknader eller ber om nye utredninger.
  • Det kommer reguleringsplan til 1. og 2. gangsbehandling, hvor endelig plassering av trase og holdeplasser skal fastsettes. Tidsplanen er det gjort rede for i saken, og det vil bli høringer og muligheter for å komme med uttalelser. Helt i tråd med lover og regler.
  • Og til høsten kommer saken vedrørende Bybanen langs Bryggen.

Forslag til denne saken, fremmet av blant annet Høyre og Rødt, tjener ikke fremdriften av
Bybanen til Åsane. Tvert i mot setter de hele Bybanen i fare.

Les mer om saken her.