Ambisjoner og målrettede tiltak

I disse dager skal Lillestrøm kommune vedta sin egen klimastrategi. Dette er godt nytt, og det er på høy tid at høye ambisjoner legemliggjøres i en konkret plan.

I planen skisseres både de lange linjene, der man ser kommunen i et fremtidsperspektiv hva gjelder hvor og hvordan vi bygger, hvordan vi disponerer arealene våre og hvordan vi skal leve i en grønn og fremtidsrettet kommune.

Men i tillegg skisserer planen hvordan vi kan plukke lavthengende frukter allerede nå. En slik frukt, er å redusere matsvinn. Et enkelt og målrettet tiltak, som gir større gevinster enn man skulle tenke seg. Redusert matsvinn er viktig av mange årsaker. Først og fremst er matsvinn sløsing med ressurser. Vi kaster enorme mengder mat i Norge i dag. Samtidig vet vi at vi er under et sterkt arealpress når det gjelder egnede arealer for matvareproduksjon her til lands. Vi vet at mange sliter økonomisk, og vi vet at vi i hvert år bruker opp jordens ressurser tidligere og tidligere.

En annen lavthengende frukt, er å sakte men sikkert gjøre vår egen drift mer klimavennlig. Utskifting av bilparken og utslippsfrie byggeplasser er allerede tilgjengelige løsninger. Og i vår region skjer det stadig utvikling og innovasjon innen grønn teknologi. Vi er i en unik posisjon til å ta dette i bruk fortløpende.

Sammen med nylig vedtatt plan for grønne innkjøp, er Lillestrøm kommune i førersetet innen satsing på klima. Og da er det viktig at vi opprettholder denne tankegangen i alt vi gjør. Vi vedtar samtidig en sykkelstrategi, som skal sette oss i Europa-toppen når det gjelder forhold for syklister. Vi skal vedta en byutviklingsplan, vi påbegynner en ny rullering av kommuneplanen og vi er et episenter for tilflytting.

Nå må vi tørre å tenke fremtidsrettet. Vi må tørre å ta de tøffe valgene. Vi må tørre å gjøre de valgene som premierer klima- og miljøvennlige valg. Det er det som gir neste generasjon frihet og muligheter.

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 25.02.2021