Uttalelse: Rusreformen må gi alle en ny sjanse

Man in handcuffs behind his back, Foto: iStock

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres hovedsstyre 11.03.2021

Rusreformen er dette århundrets viktigste sosialpolitiske reform. Den tar oss fra å møte rusbruk med straff, stigmatisering og utstøting. Til å møte det med hjelp omsorg og veiledning.

Rusreformen vil gi mange som trenger det en ny sjanse. Men for enkelte som har rusbruk på rullebladet kan stigmatiseringen fortsette.

Når samfunnet har anerkjent at det var galt å straffe rusbruk i utgangspunktet, gir det ikke mening at enkeltmennesker fortsatt skal leve med konsekvensene livet ut.

Oslo Venstre vil derfor:

  • Fjerne overtredelser som blir straffrie med rusreformen fra gamle rulleblad.