NTP: ─ Den grønne transportsatsinga avhenger av Venstre

Venstres partileder og førstekandidat Guri Melby på Majorstuen Stasjon
Venstre-leder Guri Melby på Majorstuen stasjon, som regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på i første seksårsperiode av Nasjonal Transportplan., Foto: Anne Solsvik

─ Den nye transportplanen er en grønn satsing på tog og bypakker som gir folk i og rundt byene mulighet til å reise grønt i hverdagen. Samtidig er det en investering i trygge veier over hele landet. Folk skal ha frihet til å leve moderne liv med gode transportløsninger, uansett hvor de bor. Men gjennomføringen avhenger av valgresultatet, sier Venstre-leder Guri Melby.

I dag ble regjeringens forslag til ny, nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram. Den legger føringer for samferdselsprosjekter de kommende 12 årene. Melby sier Venstre har jobbet hardt for den grønne profilen, og tror et godt valgresultat vil bli avgjørende for om satsingene på tog, kollektiv og bypakker kan gjennomføres.

─ Gode transportløsninger er en forutsetning for at folk skal kunne leve, bo og jobbe i hele landet. Vi må gi folk flere enkle, grønne reisealternativer og vi ha gode transportårer for næringslivet. Derfor satser Venstre og regjeringen på å utbedre veinettet, tog og bypakker, sier Venstre-leder Guri Melby.

Vi må gi folk flere enkle, grønne reisealternativer og vi ha gode transportårer for næringslivet.

Guri Melby

Jernbaneinvesteringene doblet siden 2013

Melby viser til at Venstre har vært primus motor for regjeringens grønne transportsatsinger så langt:

─ Jernbaneinvesteringene har blitt fordoblet siden 2013. Da hadde det stått stille under de rødgrønne. Satsinga har ikke kommet av seg selv. Venstre har kjempet for dette i alle budsjett og planer. Nå foreslår regjeringa å bruke 400 milliarder kroner på jernbanen de neste 12 årene. Dette står på spill dersom de rødgrønne tar over makta etter valget. Sps Navarsete nektet i sin tid å prioritere jernbane foran vei (VG 24. juli 2012)

Hun understreker at det jernbaneinvesteringer og bypakker må til for å kutte utslipp i transportsektoren:

─ Den nye transportplanen bygger opp under Klimaplanen. Med utslippskuttene som er skissert i Klimaplanen ligger vi an til å om lag halvere utslippene i transportsektoren i 2030, sammenliknet med 2005. Venstre tror på ny teknologi. Forskning og utvikling, pilotprosjekter og nye teknologiske løsninger vil bidra til at vi får mer for pengene, høyere transportsikkerhet og enklere reisehverdager.

Med utslippskuttene som er skissert i Klimaplanen ligger vi an til å om lag halvere utslippene i transportsektoren i 2030

Guri Melby

Flere bypakker for bedre miljø

Regjeringen foreslår at 9 nye byer skal få penger til grønnere bymiljø gjennom byvekstavtaler og tilskudd. Melby tror dette vil gjøre hverdagen bedre for mange:

─ Dette betyr renere luft, bedret kollektivtilbud og gang- og sykkelveier i Norges mest trafikkerte områder. Vi vet at byvekstavtaler er et effektivt grep som ført til at rekordmange lar bilen stå. Antall reisende med kollektiv i Norge har økt med 28 prosent siden 2013. Spørsmålet er hva som vil skje med byområdene dersom vi får et maktskifte etter valget.

Vi vet at byvekstavtaler er et effektivt grep som ført til at rekordmange lar bilen stå.

Guri Melby

Hun fortsetter:

─ Da de rødgrønne styrte landet og jeg var byråd i Oslo fikk vi knapt en krone i hjelp for å drifte og utvikle kollektivtrafikken i hovedstaden. Med regjeringens forslag vil Oslo få hele 23 milliarder kroner den neste 12 årene. Med det sikrer vi Fornebubanen og ny Majorstua stasjon.

Trygge og effektive veier for folk og næringsliv

Melby er klar på at også veisatsinga i transportplanen er viktig:

─ Det er ikke slik at alle kan eller skal bo nær et kollektivknutepunkt. Det skal være mulig å reise trygt og effektivt, uansett hvor i landet man bor. Samtidig som vi bygger ut tog og kollektivtransport i byene, må vi utbedre og vedlikeholde veiene som skal sikre de gode hverdagsreisene for folk og næringsliv i hele landet.

Samtidig som vi bygger ut tog og kollektivtransport i byene, må vi utbedre og vedlikeholde veiene som skal sikre de gode hverdagsreisene for folk og næringsliv i hele landet.

Guri Melby

Melby avslutter:

─ Det er også viktig å påpeke at veitrafikken er blitt grønnere de siste årene. Takket være Venstres satsing på teknologisk utvikling og kamp for elbilfordelene, er det historisk mange klimavennlige biler på veiene. Dessverre står dette også i fare ved et eventuelt regjeringsbytte. Ap meldte senest denne uken at de ønsket å kutte elbilfordelene, som gjør det attraktivt å velge grønt.