FORTSETTER KAMPEN FOR NATUREN I ULLENSAKER

NABOER FOR JØDAHLSMÅSAN: Berit Jødahl (T.V.) OG Einar Stokstad startet prosessen mot industrielt torvuttak på måsan. I 2014 løftet Ullensaker Venstre saken politisk. (Foto: Ullensaker Venstre), Ullensaker Venstre

Syv år senere

I kommunestyret 23/3 i år ble Venstre nok en gang stående alene på myras – og Ullensakernaturens side. Denne gangen i saken om detaljregulering av den såkalte grøntstrukturen i utbyggingsområdet Jessheim sørøst – tidligere kjent som Jessheimmarka.

FOKUSERT REPRESENTANT: Thorbjørn Merkesdal (V), argumenterer godt for Langmyra i kommunestyrets teamsmøte 23/3. (Foto: Skjermdump)

HER KOMMER DEMNINGEN: Langmyra blir delt i to av en stor demning. (Foto: NINA-rapport)

Sentralt i «grøntstrukturen» ligger Langmyra. For å spare utbyggerne fra å avsette plass til lysløypa der den alltid har gått, på vestsiden av myra, og fra å håndtere overvannet på sine egne områder måtte myra unngjelde. Med stemmetallene 44 – 1 ble det vedtatt å bygge en flere meter bred demning tvers over myra omtrent midt på. Byggingen av denne vil kreve at den smale myra graves ut ned til fast grunn i minst 20 meters bredde, og når demningen er på plass blir konsekvensen mest sannsynlig et tjern på sørsiden og en tørr slette med et bekkefar på nordsiden siden myra har utløp i nordenden.

Link til saken: Ullensaker KommuneTV: Kommunestyremøte 23. mars 2021 – Digitalt møte i Teams
(Hvordan finne riktig sak? På menyen til venstre, bla ned til “PS 22/21: Sluttbehandling – Detaljregulering for Grønnstruktur Jessheim sørøst – Langmyra – planid 434”, klikk på saken, og avspillingen skal begynne.)

Deja vu!

LØFTER MYRA POLITISK: Fra venstre, Stein Vegar Leidal (V), John Pavels Wilhelmsen (Kommunestyrepresentant (V) 2011 – 2015). (Foto: Faksimile EUB)

Vi i Ullensaker Venstre løftet bedre vern og forvaltning av norske myrer til å bli rikspolitikk da vi engasjerte oss i kampen mot industrielt torvuttak på Jødahlsmåsan i 2014.
Bekymrede naboer vekket vår oppmerksomhet, og vi slo alarm både i mediene og overfor rikspolitikerne.

SAMARBEIDSPARTNERE: Flere miljøorganisasjoner deltok under folkemøtet på Jessheim i Juni 2014. (Foto: Illustrasjon Ullensaker Venstre)

Vi arrangerte et åpent møte med paneldebatt, og vi samarbeidet med en rekke organisasjoner. Daværende leder i Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen, har senere fortalt at han fikk en skikkelig vekker under dette møtet, og det la dermed grunnlaget for at han senere tok saken opp i Stortinget gjennom et såkalt Dok 8-forslag.

PANELET: Fra venstre, Einar Stokstad (Nabo), Håkan Billing (Norsk Ornitologisk Forening), Christian Steel (Sabima), Ola Elvestuen (Leder i Stortingets Energi og Miljøkomite for Venstre). (Foto: Kirsti Jenny Bakke)

GODT OPPMØTE: Mer enn 60 interesserte tilhengere fulgte det åpne møte. (Foto: Kirsti Jenny Bakke)

ENGASJEMENT: Møteleder Stein Vegar Leidal (t.v.) følger med da daværende Ordfører Harald Espelund (FRP) holdt sitt innlegg. (Foto: Kirsti Jenny Bakke)

Lokal politisk motand

I kommunestyret i Ullensaker fikk vi imidlertid liten respons, og våre representanter opplevde til og med å bli latterliggjorte da vi tok opp saken.
Etter hvert kom andre partier på banen, og vi gjorde flere forsøk i kommunestyret på å stoppe torvuttaket. Igjen – kun støtte fra oss som foreslo å stoppe ødeleggelsen.

OPPSUMMERING: Eidsvoll Ullensaker Blad oppsummerer Kommunestyrets respons på vårt første forsøk. (Foto: Faksimile EUB)

PRØVER IGJEN: Året etter fremmet vi nytt forslag sammen med MDG og AUP. Fra venstre, May Lindseth (MDG), Petter Stensby (Alternativ Ullensakerliste), og Stein Vegar Leidal (Venstre). (Foto: Faksimile EUB)

Det snur!

Om det gikk dårlig for oss, og myra, i kommunestyret i Ullensaker, så gikk det desto bedre på Stortinget! Ola Elvestuens Dok 8-forslag fikk flertall på tinget, og regjeringen – der Venstre etter hvert ble med – fikk i oppdrag å levere forslag til lovendringene som måtte til for å endre grensene for krav til konsekvensutredning av inngrep i myr, forby nydyrking av myr og å lage en plan for utfasing av torv.

BESTEFORELDRE MED KJETTING: Besteforeldrenes klimaaksjon engasjerte seg også sterkt i myrkampen. Nummer to fra høyre er Ullensaker Venstres grand old lady, Guri Borander. (Foto: Faksimile RB)

RIKSMEDIEA VÅKNER: Fra venstre, Christian Steel (Sabima), og Stein Vegar Leidal (Ullensaker Venstre). (Foto: Faksimile Aftenposten)

Død myr – klimasynd i pose!

Samtidig som det «løsnet» på Stortinget var det ting på gang i folks bevissthet. Vi deltok aktivt i arbeidet for å informere om at den såkalte «hagejorda» vi kjøper billig på hagesenteret faktisk er over 80% torv – altså død myr. Vi deltok i kampanjer sammen med flere organisasjoner som Fremtiden i våre hender, Sabima, Natur og ungdom, Norsk ornitologisk forening og Besteforeldrenes klimaaksjon Avfall Norge.
I 2018 kom endelig nydyrkingsforbudet på plass, og nå er planen for utfasing av torv like rundt hjørnet.

GLEDE I MYRA: Stortinget har vedtatt lovendringene som skal til for å forby nydyrking av myr! Fra venstre, Solveig Schytz (Leder daværende Akershus Venstre), og Stein Vegar Leidal (Styreleder Ullensaker Venstre). (Foto: Faksimile RB)

FEIRER MYRA: Glade Venstre folk samles! (Foto: Venstre)

Nye tak!

Dermed er vi tilbake til i dag. Kommunestyret i Ullensaker fatter på nytt et vedtak som vil ødelegge myr – og igjen skjer det mot Venstres enslige stemme.
Men gir vi oss – neida! Vi kommer tvert imot til å bruke dette nederlaget for alt hva det er verdt. Ja, vi har endret norsk lov, og nei, ikke et eneste lass med torv er tatt ut fra Jødahlsmåsan siden vi «tok saken» i 2014, men vi er ikke i mål. Nå skal Jødahlsmåsan restaureres, følg med!

Takk til Sabima!

Fantastiske Sabima har vært helt avgjørende for at vi fikk de myr-reddende lovendringene på plass, og de står på fremdeles. Nå har de hatt med seg TV2 til Jødahlsmåsan!
Følg disse linkene for å se sakene.

Besøk dem gjerne, og støtt deres arbeid, www.sabima.no.

Nyhetsinnslag fra Jødahlsmåsan i NRK østlandssendingen

Våre videoer om Jødahlsmåsan

 

Følg oss på sosiale medier.
Ullensaker Venstre på FaceBook
Ullensaker Venstre på Instagram
Ullensaker Venstre på Twitter