Johan Pettersen ny leder i Frøya Venstre

Johan Pettersen, konstituert brannsjef i Frøya kommune, leder i Frøya Venstre.

På årsmøtet 17. mars 2021 ble Johan Pettersen valgt til ny leder i Frøya Venstre.

Han får disse med seg i det nye styret:
Robert Kløven, nestleder,
Johan G Foss, kasserer,
Ellen Marie Hansen, styremedlem,
Arild Jan Holmen, styremedlem.

Varamedlemmer:
Tron Krutvik,
Levi Azur,
Bente Flaahammer,
Svein Erlandsen,
Ole Thorleif Sandvik.

Arvid Hammernes, gruppeleder i kommunestyret, tiltrer styret i henhold til vedtektene.
Hans Ulrik Hammer tiltrer som sekretær.

Alle bretter opp ermene for ny innsats!