“Vi må bort fra tanken om rusfrihet som det store målet

Modell for rusreformen, public

Nå må man snart forstå at det ikke er mulig for alle”, sa Ninni Stoltenberg til Dagbladet.

Det er snart 11 år siden Stoltenberg-utvalget la fram forslag om å gi heroin til tunge rusmisbrukere. Med i det regjeringsoppnevnte utvalget var Carl I. Hagen og Åslaug Haga. Utvalget foreslo også å «Tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret» Thorvald Stoltenberg hadde førstehånds kjennskap til narkotikamisbruk. Han sa gjerne, når han ble spurt: «Ninni er min beste ekspert» Hun var, som sine søsken Camilla og Jens, en ressurssterk person. Allikevel ble hun rusmisbruker. Hun satte ord på det vi ikke snakker om i vårt møte med narkomane; den moralsk- religiøse holdningen hvor vi fordømmer brukerne som svake.

For noen er eksperimentering og bruk av narkotika forbundet med spenning og fest. For mange er rusen et uttrykk for problemer og dyp elendighet. I en slik situasjon vil en bot eller en fengselsdom være en ekstra belastning og ikke en vei ut. Disse personene trenger et alternativ der det tas tak i årsakene til at man har begynt å eksperimentere med narkotika, et alternativ som innebærer oppfølging snarere enn straff.

Målet må være å hindre at rusbrukere utvikler eller forblir i avhengighet. Samfunnet må ha adgang til et bredt register av reaksjonsformer når personer tas for bruk eller besittelse av narkotiske stoffer til eget bruk. Fokus må hele tiden være på forebygging og hjelp.

Snart kommer Regjeringen til Stortinget for å få vedtatt en ny rusreform hvor det ikke lengre skal være straffbart å besitte eller bruke narkotika til eget bruk. Debatten raser nå på alle media for eller mot reform. Få, om ingen, mener vi skal straffe tunge rusmisbrukere, men motstanderne er redd for at bruken skal øke og vil derfor opprettholde dagens praksis med ruskontrakter for ungdom som blir pågrepet. Ruskontrakter er bra for mange, og kan virke preventivt, men det er ikke noen garanti for at de som blir tatt slutter å ruse seg. Syntetiske stoffer gir ikke utslag på urinprøver, og der hvor det er historier som ender godt, er det og historier som ender i bruk av tyngre stoffer og avhengighet.

Det er lett å forstå at foreldre og andre pårørende er engstelige når de føler at det blir fritt fram. Politiet og andre som driver forebygging, er redd de vil miste verktøyet de har. Men, vi må ikke la frykt stå i veien for å forsøke andre løsninger; løsninger som med stort hell er utprøvd i andre land.

Det finnes ikke noe dokumentasjon som underbygger myten om at bruk av narkotika øker hvis man fjerner straffen.

Loven må være lik for alle. Ungdom som blir tatt med narkotika vil ikke forstå at de skal risikere straff, mens tunge narkomane går fri. Det er ingen som ønsker at ungdom skal bli avhengige av rusmidler, uansett om det er alkohol eller narkotika. Som Ninni Stoltenberg sa, av egen erfaring, er det ikke mulig å slutte for alle. La oss ikke i tillegg ta fra de muligheten til et verdig liv.

Ole Røed,

Skien Venstre