En rusreform for generasjoner

Venstre-leder Guri Melby, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og tidligere Venstre-leder, Unge Venstre-leder og justisminister Odd Einar Dørum., Venstre

Kampen for en ny ruspolitikk går på tvers av generasjoner. Det er vi selv eksempler på. Venstre og Unge Venstre har alltid talt for de mest sårbare. Resultat er en historisk rusreform som tar vare på de som trenger det aller mest, og som gir verdighet til rusavhengige.

Vi har vært aktive i Venstre og Unge Venstre gjennom flere tiår. Enten det er som ungdomspartiledere, partiledere, statsråder eller stortingsrepresentanter. Vi er tre generasjoner som har kjempet for en ruspolitikk som tar vare på mennesker som sliter. Rusreformen er Venstre hjertebarn, og vi har stått opp for de rusavhengige, selv i tider hvor vi har hatt alle mot oss. Det har vært viktig. Nå skal vi få en ny ruspolitikk som behandler rusavhengighet som det det er: en sykdom, ikke en forbrytelse. 

Nå skal vi få en ny ruspolitikk som behandler rusavhengighet som det det er: en sykdom, ikke en forbrytelse.

Guri Melby, Sondre Hansmark og Odd Einar Dørum

Norge på europatoppen i overdosedødsfall

Norge er på europatoppen i overdosedødsfall. I 2018 døde 286 mennesker av overdoser. Hvert eneste dødsfall er en enorm tragedie, og et resultat av en ruspolitikk som skader mer enn den hjelper.

Vi må lytte til kunnskap og fagfolk.

Guri Melby, Sondre Hansmark og Odd Einar Dørum

Det er nettopp på grunn av disse skyhøye overdosetallene at Venstre og Unge Venstre lenge har jobbet for å flytte norsk ruspolitikk i en mer human retning. Og det er nettopp på grunn av disse tallene at det haster å få på plass en rusreform som gir rusavhengige hjelp fremfor straff. Gjennom mange år har vi lyttet til erfaringer fra andre land som har klart å få ned overdosedødsfallene. Regjeringens rusreformutvalg slår fast at straff ikke begrenser rusbruk. Det er utdypet i en 416 sider lang fagrapport med internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Vi må lytte til kunnskap og fagfolk.

Straff fungerer ikke

Kjernen i rusreformen er at Narkotika fortsatt vil være ulovlig. Det er måten vi møter individets bruk av narkotika som endres. Det er rusmisbruket vi skal bekjempe, ikke den rusavhengige.

Det er rusmisbruket vi skal bekjempe, ikke den rusavhengige.

Guri Melby, Sondre Hansmark og Odd Einar Dørum

Venstre har i mange år vært tidlig ute med å foreslå endringer som har gjort ruspolitikken i Norge mer human. Enten det handler om å gi milliarder av kroner til oppfølging av rusavhengige, tillate heroinassistert behandling for de tyngste brukerne eller åpne sprøyterom som hindrer overdosedødsfall. 

Flere tiårs strafferegime har smertefullt lært oss at straff ikke fungerer. Straff får ikke ned narkotikabruken i samfunnet. Tvert imot, så kan straff av og til gjøre vondt verre. Det kan gjøre det vanskeligere for de med rusproblemer å oppsøke hjelp. Det kan gjøre det vanskeligere for pårørende å avdekke rusproblemer. Og det bidrar til stigmatisering, marginalisering og utstøting av en sårbar og utsatt gruppe. Vi kan ikke lenger stå å se på at folk fornedres og ydmykes, og kalles kriminelle når de er syke.

Vi kan ikke lenger stå å se på at folk fornedres og ydmykes, og kalles kriminelle når de er syke.

Guri Melby, Sondre Hansmark og Odd Einar Dørum

Startskuddet for en kunnskapsbasert ruspolitikk

Rus er farlig. Men det er farligst når rusavhengighet ikke behandles. Venstres rusreform er startskuddet for en kunnskapsbasert ruspolitikk, tuftet på skadereduksjon. Med dette forslaget vil vi endelig sette punktum for mange tiår med en feilslått ruspolitikk. Med Venstre i regjering skal rusavhengige endelig få hjelp framfor straff.

Dagens straffepolitikk har ikke fungert, den har bare gjort det vanskeligere å be om hjelp.

Guri Melby, Sondre Hansmark og Odd Einar Dørum

Vår ruspolitikk setter enkeltmennesket i sentrum. Vi har tatt kampen for å se menneskene bak den dystre overdosestatistikken. Hvert år dør mer enn dobbelt så mange mennesker av overdoser som i trafikkulykker i Norge. Dagens straffepolitikk har ikke fungert, den har bare gjort det vanskeligere å be om hjelp. Venstre og regjeringens rusreform vil bli en banebrytende sosialpolitisk reform.

Guri Melby

Partileder i Venstre

Sondre Hansmark

Leder av Unge Venstre

Odd Einar Dørum

Tidligere leder av Venstre og Unge Venstre