Venstre jobber for klima og miljø

Sveinung Rotevatn legger fram klimaplanen for 2021-2030
Sveinung Rotevatn legger fram klimaplanen for 2021-2030, Foto: Mona Lindseth

Gustav Søvde svarer i dagens TA på “anklager om uredelighet når det gjelder Venstres jobb for klima og miljø

Espen Hansen anklager i TA 14. april Venstre og undertegnede for å være uredelige, og at Venstre selger seg for å sitte med makt i regjering. Dette fordi Venstre må inngå kompromisser, og ikke får gjennomslag for alle sine standpunkter. Jeg har problemer med å skjønne hensikten med Hansens anklager. For egentlig tror jeg at Espen Hansen og jeg er enige om ganske mye. Er det kanskje fordi han har så store forventninger til hva Venstre skal få til? Det Hansen ikke synes å ville skjønne er at et lite parti, eller i det hele tatt noe parti, som ikke har flertall aleine, kan ikke få gjennom alle sine gode saker. Skal man da ikke søke makt i en regjering for å prøve å få gjennom noe, men isteden holde seg langt unna maktens korridorer, og framstå som de reine og ranke, men som aldri får gjennomslag for noe? Jeg tror ikke det er en god strategi.

Når det gjelder Grenlandsbanen erkjenner jeg at jeg ikke hadde undersøkt dette godt nok når jeg hevdet at denne ikke var nevnt i forrige Nasjonale Transportplan. Det er riktig at Grenlandsbanen, som er sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, var nevnt i NTPen for 2018–2029 hvor det bl.a. heter: «Planlegging og forberedelser til byggestart for Grenlandsbanen vil starte opp i slutten av NTP-perioden.» Og det er nevnt 2035 som et mål om å være ferdig. Men i realiteten er dette så langt fram at det må betegnes som ganske uforpliktende, dessverre. Og enda mer uforpliktende er det dessverre i den nå framlagte NTPen for 2022–2033. Men det hjelper ikke å skyte Venstre for det. Jernbaneinvesteringene er tross alt doblet siden 2013, og regjeringen foreslår å bruke 400 milliarder på jernbane i de neste 12 årene. Og Venstre har kjempet for å øke bevilgningene i alle budsjetter og planer.

Hansen siterer Bård Hoksrud på at han skal ha sagt i 2017 at pengene skal komme, og at etter 2029 kan man begynne å bygge Grenlandsbanen. Så hvis det virkelig er slik at FrP er Grenlandsbanens ivrige støttespiller (hvilket jeg betviler) så kan jo FrP og resten av opposisjonen nå før sommeren, når NTPen skal behandles i Stortinget, legge inn igjen Grenlandsbanen i NTPen.

Klimameldingen som klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn la fram i vinter har nettopp vært behandlet i Stortinget. Der var det liten vilje til et bredt klimaforlik. Det skyldes bl.a. at Senterpartiet og Fremskrittspartiet ikke støtter en nødvendig økning av CO2-avgiften, for å få ned klimagassutslippene. Siden de er sentrale partier på hver sin side i politikken, blir det vanskelig for f.eks. Ap å inngå et klimaforlik med regjeringen. Dessverre. All partiene fremmet sine særstandpunkter. Det er jo valgkamp.

Hansen etterlyser min re

spons på Stortingets behandling av inkorporering av konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Der har jeg skrevet et eget innlegg sammen med stortingsrepresentant Solveig Schytz, som sto i TA 24. mars. Venstre og SV har kjempet for denne saken lenge. Men Venstre fikk ikke flertallet i regjeringen med på dette. Da kunne ikke Venstre stemme for dette i Stortinget. Når man er 3 partier i en regjering vil det ofte være et flertall og et mindretall. Jeg tror de fleste skjønner at da kan ikke mindretallet gå mot den regjering man selv sitter i Stortinget. Men man fikk Høyre med på et forslag om utredning av dette spørsmålet. Dette var et lite skritt på veien videre. Da ville ikke resten av Stortinget stemme for dette, og det falt. Sånn er det taktiske spillet.

Gustav Søvde

Bystyremedlem Venstre i Skien