– Hensynet til miljø og barn og unge må veie tungt

Foto: Svein Bjørtomt

Stig Vaagan og Hamar Venstre har bedt om en orientering om status og framdrift for midlertidige tiltak på Sea side og Åttemetersplanet. Det får vi ikke.

Les hele intervjuet i Hamar Arbeiderblad her.

I forbindelse med arbeidet med å utvikle åttemetersplanet ved Mjøsa er det flere unge, særlig i skatermiljøet, som er redd for å miste sitt tilholdssted. Vi mener at utvikling av dette området er bra, men at vi må huske på at det må kunne brukes av alle. Stig Vaagan som er leder for Hamar Venstre og fungerende leder i utvalget for miljø og oppvekst i Hamar kommune, har bedt om orientering i saken i utvalget hvorpå kommunen har sagt nei da denne saken først skal orienteres for formannskapets medlemmer.

– Alle synes det er positivt at det skjer noe her, det er ikke på grunn av meklingsresultatet, men hadde også skjedd med øst. Vi må huske at området skal utformes for alle, også for de unge. Nå mener jeg det er riktig å stoppe opp litt og tenke gjennom om medvirkningen har vært god nok, sier Vaagan til Hamar Arbeiderblad tirsdag.

Stig tok også kontakt med skatemiljøet for å få innspill og høre deres synspunkter forrige lørdag.

Dette er en sak vi skal følge opp videre. Det er viktig at alle høres i forbindelse med utformingen av dette området, denne saken vitner om at dette ikke har vært gjort i stor nok grad.