Trøndelag Venstre starter Miljøpris!

Ta vare på naturen - bildegrafikk av bie i fargerik natur
Ill: Venstre
Trøndelag Venstre inviterer herved lokallag og medlemmer i Trøndelag Venstre til å komme med forslag på kandidater til Trøndelag Venstres miljøpris.

Trøndelag Venstres miljøpris kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre, for virksomhet, tiltak eller ideer som fremmer, følger opp eller kompletterer en god klima- og/eller miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, sterk holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement. Se for øvrig vedlagt statuttene som en finner lengre nede i saken.
Nå ber vi i fylkesstyret deg om å komme med forslag til kandidater til årets vurdering. Fortell oss hvem du mener bør få prisen, og gi oss en begrunnelse. Forslag med begrunnelse sendes skriftlig til [email protected] innen 15. mai (merkes miljøpris). Dette er første gangen Trøndelag Venstres miljøpris deles ut.

Statutter for Trøndelags Miljøpris:

1. FORMÅL:
Trøndelag Venstres miljøpris er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for klima- og miljøet i Trøndelag fylke. Prisen bør føre til at innbyggerne i fylket får bedre kunnskap og holdninger til verdien av naturmiljøet.
2. PRISEN:
Trøndelag Venstres miljøpris består av et diplom og en gjenstand. Fylkesstyret bestemmer prisen.
3. KRITERIER:
Trøndelag Venstres miljøpris kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for virksomhet, tiltak eller ideer som fremmer, følger opp eller kompletterer en god klima- og/eller miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, sterk holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement.
4. FORSLAG:
Alle enkeltmedlemmer og lokallag i Trøndelag Venstre kan komme med forslag på kandidater til prisen. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet. Forslag til kandidater må være styret i Trøndelag Venstre i hende senest 15. mai hvert år.
5. KÅRING:
Styret i Trøndelag Venstre vedtar hvem som skal motta miljøprisen. Vedtaket skal være begrunnet. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Trøndelag Venstres miljøpris kan ikke deles på flere kandidater.
6. PRISUTDELING:
Trøndelag Venstres miljøpris deles ut hvert år på verdens miljødag 5. juni. Styret i Trøndelag Venstre bør i sitt vedtak peke på hvordan tildelingen skal skje. Prisen utdeles av partilederen, fylkeslederen, en stortingsrepresentant fra Venstre eller en spesielt utpekt av fylkesstyret. Prisutdelingen må kunngjøres godt