Byrådet med ny kompensasjonsordning for serveringsbedriftene

Foto: Crew på Unsplash.com

Tidligere i år besluttet regjeringen i bevilge 1 milliard kroner til kommunene for å støtte virksomheter som har blitt ekstra hardt rammet av koronarestriksjonene. Av disse fikk Bergen fikk 78,5 millioner kroner. Nå er disse pengene fordelt.

Brorparten av disse pengene, 46,5 millioner kroner, skal fordeles til serveringssteder med skjenkebevilgning i Bergen.

– Vi ser at denne næringen er blant de som har blitt hardest rammet av korona. Avstandsbegrensninger, begrensning i åpningstider og skjenkenekt har hatt store konsekvenser for næringen, sier finansbyråd i Bergen Erlend Horn (V).

Byråd Erlend Horn er klar på at det er viktig at pengene kommer fort på konto til bedriftene.

Det er lagt opp til at ordningen skal være svært ubyråkratisk, og at pengene skal kunne komme fort på konto.

Det er knyttet noen krav til om serveringsstedene er berettiget støtte eller ikke. Disse handler om at ikke bedriften har forfalte, ubetalte krav om skatter og avgifter, om lønn og sosiale utgifter er betalte – og om bedriftene betaler sine ansatte den lovfestede minstelønnen. Byråden understreker likevel at bedrifter som har fått utsatt innbetaling av skatter og avgifter er omfattet av ordningen.

– Vi regner med at langt de fleste serveringsbedriftene følger disse reglene, og det å svare på de 3 spørsmålene i skjemaet vil kun ta noen få sekunder. Vi er fornøyde med å ha en ubyråkratisk ordning som gjør at vi kan få pengene svært raskt ut til bedriftene, sier Horn.

Utbetalingen skjer etter et tredelt system, de som har over 30 millioner i omsetning, de som har mellom 3 og 30 millioner i omsetning og de som omsetter for under tre millioner.

– De største bedriftene vil få 175 000 kr. Den mellomste gruppen får 100 000 kroner mens de minste bedriftene vil få 75 000 kroner. På denne måten kommer de minste forholdsmessig best ut av det, men det er også de som er mest sårbare, forklarer Horn.

Leder i Bergen Venstre, Heine Johansen, er selv med å drive flere serveringssteder. Han er svært fornøyd med ordningen.

– Det er klart, vi skulle gjerne hatt mer penger å fordele, eller aller helst ingen pandemi i det hele tatt – men når situasjonen først er sånn som den er så er jeg glad for at byrådet har en så ubyråkratisk og effektiv ordning som byrådet her legger opp til.

Slik ser fordelingen av de 78,5 millionene ut:

  • Visit Bergen 7,5 mill
  • Restaurant- og utelivsbransjen: 46,5 mill
  • Treningssentre: 4 mill
  • Treningsvirksomheter (ikke treningssenterkategori) 1,5 mill
  • Kulturnæring 16 mill
  • Arbeidsmarkedsbedrifter: 2 mill
  • Inndekning av merforbruk fra kompensasjonsordning overfor restaurant- og utelivsbransje desember 2020 1 mill

Totalt 78,5 mill