Er allmenndannelse kun for de som tar høyere utdanning?

Den siste tiden har debatten rast om regjeringens nye reform for videregående opplæring. Det at fag som historie, religion, samfunnsfag og naturfag vurderes å gjøres valgfrie har vekket mye harme i befolkningen. Argumentene som går igjen er at disse fagene er essensielle for allmenndannelsen til befolkningen, og at det derfor vil være katastrofe at man kan velge dem vekk. Etter å ha lest kronikk etter kronikk, sitter jeg igjen med et spørsmål: er det kun allmenndannelse for mennesker som skal ta høyere utdanning vi bryr oss om?

Dersom du går yrkesfag og utdanner deg til å bli frisør har du kun naturfag og samfunnsvitenskap. Historie og religion er ikke å finne på læreplanen. Det er lagt opp slik for å sørge for at elevene kan spesialisere seg i fag som er relevant for yrket sitt, og for å gjøre det lettere å fullføre. Andre yrkesfaglige linjer er lagt opp på tilsvarende måte. Det ligger litt i navnet at allmenndannelse er noe som skal gjelde for alle, men vi ser altså at dette ikke er tilfellet. Hvorfor er det så mye viktigere at de som går studiespesialisering skal dannes fremfor de som går yrkesfag?

Hvis man setter det på spissen, høres det ut som at man påstår at alle som har gått yrkesfag er udannede, historieløse mennesker. Dette er et standpunkt jeg selv tar stor avstand fra, og det regner jeg med at de fleste andre også gjør. Derfor kan jeg ikke forstå at fullføringsreformen var såpass kontroversiell, da den i praksis gjør studiespesialisering likere yrkesfag. Den åpner for mer spesialisering innen det den enkelte elev interesserer seg for, noe som fører til økt motivasjon. Økt motivasjon fører trolig til at flere fullfører videregående. Og nettopp dette er essensen i fullføringsreformen – for få elever fullfører videregående. Det må derfor tas grep, og da er det viktig at vi er åpne for endring. Heldigvis skal elever, lærere og flere komme med innspill til reformen, og vi kan derfor være sikre på den blir gjennomført på en god måte – selv om kanskje noen fag endres. Allmenndannelse er vel og fint, men en befolkning rustet for arbeidsliv og studier mener jeg er enda bedre.

Det er helt greit å mene at historie, naturfag, samfunnsfag og religion er viktige fag. Det er jeg helt enig i. Men vi kan ikke påstå at fag har en allmenndannende funksjon når de faktisk ikke danner allmennheten – kun én del av den.

Caroline Wergeland