Pigg av, ikke piggene ut

Kristiansand bystyre har vedtatt å innføre piggdekkavgift. Allerede før innretningen er sendt ut på høring kommer piggene ut hos enkelte.

Piggdekk skaper svevestøv. I noen områder av Kristiansand er det (for) høye konsentrasjoner av svevestøv. For folk som oppholder seg i disse områdene er svevestøvet helseskadelig. For noen av disse er det akutt farlig, og de kan i perioder ikke bevege seg utendørs. Siden vi vil ha en by for alle må vi gjøre noe med dette, og et grep som har vist seg effektivt for å redusere svevestøv er å redusere andelen kjøretøy med piggdekk. Og et effektivt verktøy for å redusere andelen kjøretøy med piggdekk har vist seg å være piggdekkavgift.

Så må vi huske at når piggdekkavgiften skal redusere problemet med svevestøv, så er det åpenbart at den må virke der svevestøv er et problem. Derfor er det ikke holdbart å gå inn for at vi skal ha piggdekkavgift i hele Kristiansand kommune, for svevestøv er ikke et problem i hele Kristiansand kommune. Ei heller er det holdbart å argumentere som at bostedsadresse er et logisk utgangspunkt for hvem som skal pålegges avgift og ikke. Kjører man kun mellom Høllen og Åros er det åpenbart at det er helt uproblematisk hva gjelder svevestøv, men kjører man mellom Høllen og Sørlandsparken er det like åpenbart annerledes. Da bidrar man til helseskadelige nivåer av svevestøv.

Venstre mener at en ordning tilsvarende ordningen i Oslo, men tilpasset våre forhold, vil være fornuftig. Det betyr en ordning der de som kjører i områder der svevestøv er et problem er de som betaler avgift, mens de som ikke gjør det slipper. Da målretter man tiltaket mot det som er ønsket, nemlig å redusere svevestøvet der det er et problem, uten at man tar alt og alle «med i dragsuget». Et logisk utgangspunkt for avgiftsområdet kan være bomringen. Selve bommene kan ikke nyttes til å kreve inn avgiften, men de kan være utgangspunktet for hvilken sone avgiften gjelder. Alle som bruker piggdekk innenfor sonen må betale avgift, også om man kun kjører gjennom sonen. Alle som ikke bruker piggdekk slipper avgift. Det er enkelt, det er forståelig og det fungerer andre steder som har nettopp denne ordningen. Og ikke minst, det målretter tiltaket mot det som faktisk er problemet. Da er det ingen grunn til å ha piggene ut, men all grunn til å pigge av.

Christine Alveberg og Ivar Bergundhaugen, Kristiansand Venstre